Přehledy hovorů


Výstupem programu Tardat je přehled hovorů (zkráceně přehled), což je tabulka údajů, sestavená podle požadavků uživatele. Může to být například výpis všech hovorů na konkrétní pobočce za minulý měsíc nebo tabulka celkových cen hovorů za jednotlivé pobočky. Připravenou tabulku lze zobrazit na obrazovce ve formě mřížky, tisknout na tiskárně, exportovat do souboru nebo odeslat prostřednictvím elektronické pošty. V okně přehledů je k dispozici mimo jiné řada funkcí a nástrojů pro změnu nastavení přehledu, práci s hovory v databázi a další.

V této kapitole jsou popsány parametry, které ovlivňují obsah a formát přehledu hovorů. Druhá část textu je věnována popisu uživatelského rozhraní pro nastavení přehledů v programu Tardat. V poslední části kapitoly jsou popsány nástroje související s tvorbou přehledů.

Funkce uložení přehledu zapisuje do databáze pouze nastavení přehledu, nikoliv konkrétní data. Uložený záznam je tedy pouze předloha, která určuje jaká data a jak se mají zobrazit. V případě, že je potřeba zapsat do souboru hotový přehled včetně dat, je nutné použít funkci Export přehledu. Každý uživatel má svou vlastní sadu přehledů, která je uložena na databázovém serveru. Výjimku tvoří tzv. veřejně dostupné přehledy, které může prohlížet kterýkoliv uživatel programu Tardat.

Obsah

  1. Nastavení přehledu
  2. Okno přehledů
  3. Nastavení požadovaných vlastností přehledu
  4. Nastavení vzhledu
  5. Nástroje v okně přehledů
  6. Tisk přehledu
  7. Tisk faktury
  8. Tisk účtenky
  9. Export přehledu

Viz také: