Přehledy hovorů

Export přehledu


Pomocí tohoto nástroje můžete exportovat zobrazený přehled do souboru. Na výběr je několik výstupních formátů, které mají ještě řadu uživatelských nastavení, takže výstup je možné vložit do většiny existujících textových a tabulkových procesorů nebo odeslat na databázový server. Uživatelské rozhraní nástroje je řešeno formou průvodce.

Postup při vytváření výstupního souboru:

 1. Z nabídky Nástroje vyberte volbu Exportovat.

 2. Na první stránce se volí formát, v jakém mají být data do souboru uložena. Současná verze programu Tardat obsahuje tyto výstupní filtry:

Další postup závisí na zvolném formátu:

Export do prostého textu

 1. Vyberte si požadováné kódování českých znaků.

 2. V dalším dialogu můžete nastavit, které informace bude výstupní soubor obsahovat.

 3. Program Vás požádá o vyhledání adresáře, do kterého chcete soubor uložit, a o zadání jména souboru. Po stisknutí tlačítka Uložit se provede export tabulky a výsledek se uloží do zvoleného souboru.

 4. Pokud proběhlo vše v pořádku, program vypíše počet uložených záznamů. V opačném případě se zobrazí chybové hlášení.

Export do formátovaného textu

 1. V dialogu můžete nastavit, které informace bude výstupní soubor obsahovat.

 2. Program Vás požádá o vyhledání adresáře, do kterého chcete soubor uložit, a o zadání jména souboru. Po stisknutí tlačítka Uložit se provede export tabulky a výsledek se uloží do zvoleného souboru.

 3. Pokud proběhlo vše v pořádku, program vypíše počet uložených záznamů. V opačném případě se zobrazí chybové hlášení.

Export do formátu CSV

 1. Vyberte si požadováné kódování českých znaků.

 2. V dalším dialogu můžete změnit parametry filtru. Stisknutím tlačítka Nastavit standardní volby se nastaví hodnoty parametrů přednastavené od výrobce.

  POZOR!

  Do všech uvedených polí lze vkládat také netisknutelné znaky, jako je tabulátor nebo nový řádek. Tyto znaky se uvozují vždy zpětným lomítkem bez ohledu na nastavení řídícího znaku. Tabulka 3.7 ukazuje přehled řídících sekvencí:

 3. Program Vás požádá o vyhledání adresáře, do kterého chcete soubor uložit, a o zadání jména souboru. Po stisknutí tlačítka Uložit se provede export tabulky a výsledek se uloží do zvoleného souboru.

 4. Pokud proběhlo vše v pořádku, program vypíše počet uložených záznamů. V opačném případě se zobrazí chybové hlášení.

Znaky Význam
\n nový řádek (dvojice CR+LF)
\t tabulátor
\\ zpětné lomítko (!)

Tabulka 3.7: Speciální znaky v nastavení exportu do formátu CSV

Příklad:
Jednotlivá pole mají být oddělená čárkou, uzavírají se do apostrofů. Pokud se někde v řetězci vyskytuje apostrof, vloží se před něj druhý apostrof. Záznamy mají být na samostatných řádcích. Poznámky začínají mřížkou.

Nastavení:
Pole jsou uzavřená do: '
Jen řetězce: ne
Řícící znak "escape": '
Pole jsou oddělená: ,
Řádky jsou oddělené: \n
Poznámky začínají: #

Ukázka výstupu (export poboček):

CISLO,JMENO,SKUPINA,JMEN_SKUP,PRIPL,MASK_TYP,AUTH_KOD,UTAJENI,POZNAMKA
'47','Dita','2','Obchodní oddělení','0','Nemaskovat','','N',''
'48','Dana','2','Obchodní oddělení','0','Nemaskovat','','N',''
'99','Test ''apostrofů''','0','Ostatní pobočky','0','Nemaskovat','','N',''

Export do jazyka HTML

 1. Vyberte si požadováné kódování českých znaků.

 2. V dalším dialogu můžete nastavit, které informace bude výstupní soubor obsahovat:

 3. Program Vás požádá o vyhledání adresáře, do kterého chcete soubor uložit, a o zadání jména souboru. Po stisknutí tlačítka Uložit se provede export tabulky a výsledek se uloží do zvoleného souboru.

 4. Pokud proběhlo vše v pořádku, program vypíše počet uložených záznamů. V opačném případě se zobrazí chybové hlášení.

Export do formátu dBase III (dbf)

 1. Vyberte si požadováné kódování českých znaků.

 2. Program Vás požádá o vyhledání adresáře, do kterého chcete soubor uložit, a o zadání jména souboru. Po stisknutí tlačítka Uložit se provede export tabulky a výsledek se uloží do zvoleného souboru.

 3. Pokud proběhlo vše v pořádku, program vypíše počet uložených záznamů. V opačném případě se zobrazí chybové hlášení.

Příkazy SQL

 1. Vyberte si požadováné kódování českých znaků.

 2. V dalším dialogu můžete nastavit, které informace bude výstupní soubor obsahovat:

 3. Program Vás požádá o vyhledání adresáře, do kterého chcete soubor uložit, a o zadání jména souboru. Po stisknutí tlačítka Uložit se provede export tabulky a výsledek se uloží do zvoleného souboru.

 4. Pokud proběhlo vše v pořádku, program vypíše počet uložených záznamů. V opačném případě se zobrazí chybové hlášení.