Přehledy hovorů

Tisk přehledu


Tento nástroj umožňuje vytisknout aktuální přehled na tiskárně. V současné verzi byly rozšířeny možnosti nastavení formátu papíru, záhlaví a zápatí. Lze též vytisknout pouze určitý rozsah stran. Program nekomunikuje s tiskárnou přímo, ale prostřednictvím systémového tiskového ovladače, které jsou buď součástí operačního systému nebo jsou dodávány zvlášť výrobcem tiskárny. Z tohoto důvodu je nutné mít v systému vpořádku nainstalovaný správný ovladač k tiskárně.

Tisk přehledu se zahájí vybráním položky Vytisknout přehled z nabídky Přehled. Totéž lze provést také stiskem kláves Ctrl+P nebo stiskem tlačítka na liště u levého okraje okna. Program nejprve musí přehled zformátovat (rozmístit texty a tabulky na papír) a poté se okno přehledu přepne do režimu náhledu. Náhled se zobrazuje ve stejném okně, jako tabulka hovoru, jen se změní horní nabídka příkazů a horní ovládací lišta, která v náhledu obsahuje ovládací prvky pro nastavení tisku.

Nastavení tisku

Tlačítko Nastavení na horním ovládacím panelu se otevírá konfigurační okno, ve kterém lze změnit parametry tisku. Volby jsou přehledně rozděleny do čtyř záložek. Na každé kartě je k dispozici tlačítko Standardní, které volby na otevřené záložce nastaví na hodnoty podle přednastavení výrobce programu.

Papír

Na teto kartě lze nastavit velikost a orientaci papíru a šířku okrajů:

Hlavička a patička

Zde se nastavuje hlavička přehledu, tzn. texty zobrazené u horního okraje na všech stranách. Vkládání hlavičky se povoluje zatržítkem Zobrazit hlavičku. Do třech editačních polí se vloží text, který má byt zobrazen v záhlaví vlevo, uprostřed a vpravo. Do editačního pole lze vložit libovolný text (např. Vytiskl: Novák), a je možné využít několik automatických textů, které začínají vždy mřížkou (např. dne #D #C), přehled kódů je uveden v následující tabulce 3.3.

Stejným způsobem se nastavuje také patička, tj. text vytisknutý na všech stranách u dolního okraje.

Další možnosti

Na této záložce jsou umístěny málo používané volby, které logicky nepatří do některé z předcházejících záložek.

Automatické texty

Pokud se v textech, které mají být vysázeny v hlavičce nebo patičce (viz předcházející odstavce), uvede některý z kódů uvedených v tabulce 3.5, bude při formátování přehledu nahrazen odpovídajícím řetězcem podle svého významu. Často používaným kódem je například Strana ##/#*, který se používá pro číslování stran - na první stránce bude vysázen text "Strana 1/10", na druhé stránce "Strana 2/10" atd. Pomocí automatických textů lze také zajistit, že u přehledu rozděleného po pobočkách bude v záhlaví každého papíru uvedeno jméno pobočky (kód #B).

Kód význam
## číslo strany
#* celkový počet stran
#D aktuální datum ve formátu den. měsíc. rok
#C aktuální čas ve formátu hodiny:minuty
#B název bloku (podtabulky)
#P název, pod kterým je přehled uložen (např. Účetní odd. minulý měsíc)
#Q nadpis přehledu, který je uveden v přehledu (např. Detailní po pobočkách)

Tabulka 3.5: Význam automatických textů v hlavičce a patičce přehledu