Přehledy hovorů

Okno přehledů


Okno přehledů slouží k zobrazování přehledů hovorů. Obsahuje pracovní plochu, nabídku funkcí, dolní stavový řádek, levý tlačítkový panel a horní ovládací panel.

Okno se může vždy nachází v jednom ze čtyř režimů:

Pracovní plocha v základním režimu

V základním režimu je na pracovní ploše zobrazen přehled hovorů v mřížce. Během závěrečné fáze přípravy přehledu se každému řádku přidělí jeden styl, který určuje, jaký text bude v řádku zobrazen a také jeho vlastnosti - výšku, zarovnání a písmo. Každému slouci mřížky se přidělí jeden údaj, který určuje text zobrazený v buňkách uvnitř tabulek a také šířku sloupce a vodorovné zarovnání textu.

První řádek mřížky má šedý podklad a obsahuje názvy sloupců. Pomocí tohoto řádku lze myší tažením oddělovače mezi buňkami nastavit šířku sloupce, tažením buňky změnit pořadí sloupců nebo dvojklikem změnit nastavit způsob řazení hovorů v přehledu. První levý sloupec má také šedý podklad a slouží k nastavení výšky řádku (tažením oddělovače mezi řádky).

Uvnitř tabulky je zobrazen kurzor, (buňka s modrým podkladem), který lze přesunout myší kliknutím na jinou buňku v tabulce nebo šipkami na klávesnici případně dalšími klávesami, viz následující tabulka 3.1. K pohybu v přehledu lze využít také funkce z nabídky Jdi na.... Pro lepší orientaci v tabulce lze zapnout funkci Zvýrazňování kurzoru - program zvýrazní žlutým podkladem všechny buňky v řádku a ve sloupci, ve kterém se právě nachází kurzor.

Dvojklikem myší v mřížce se spouští funkce Informace o hovoru (viz dále), stiskem pravého tlačítka myši se otevře nabídka nejpoužívanějších funkcí.

Klávesavýznam
šipkypřesun kurzoru o 1 buňku vpravo, vlevo, nahoru resp. dolů
PageUppřesun o 1 stránku nahoru
PageDownpřesun o 1 stránku dolů
Homepřesun kurzoru do prvního sloupce
Endpřesun kurzoru do posledního sloupce
Ctrl+Homepřesun na první sloupec prvního řádku
Ctrl+Endpřesun na poslední sloupec posledního řádku
Ctrl+PageUppřesun na první řádek v zobrazené části přehledu
Ctrl+PageDownpřesun na poslední řádek v zobrazené části přehledu

Tabulka 3.1: Klávesy pro pohyb kurzoru v přehledu. Stránkou se zde myslí část přehledu, která se právě vejde na pracovní plochu

Pracovní plocha v režimu náhledu

Jestliže uživatel aktivuje funkci pro tisk přehledu, faktury nebo účtenky přepne se okno přehledu do režimu náhledu. Na pracovní ploše se místo mřížky zobrazuje jedna stránka s texty a tabulkami v takové podobě, v jaké budou odeslány do systémového tiskového ovladače.

Mezi stránkami se lze pohybovat myší pomocí tlačítek na horním ovládacím panelu nebo klávesami, jejichž přehled je uveden v tabulce 3.2. V editačním políčku se zobrazuje číslo zobrazené strany a celkový počet stran. Pro rychlý přesun na konkrétní stranu se vepíše číslo požadované stránky do editačního pole a stiskne se klávesa Enter.

TlačítkoKlávesavýznam
PageUppřesun o 1 stranu směrem k začátku
PageDownpřesun o 1 stranu směrem ke konci
Homepřesun na první stranu
Endpřesun na poslední stranu

Tabulka 3.2: Klávesy pro pohyb mezi stránkami v náhledu

Levý tlačítkový panel

Panel u levého okraje okna přehledu obsahuje sadu tlačítek pro rychlé spouštění nejčastěji používaných funkcí. Přehled a význam tlačítek je uveden v tabulce 3.3. Tento panel je vypínatelný (položka Levý tlačítkový panel v nabídce Vzhled).

Tlačítkovýznam


obnovení přehledu,
přerušení přípravy přehledu,
zahájení výpočtu přehledu (při ručním obnovování)
otevření přehledu
uložení přehledu
export přehledu
Přepne okno z náhledu zpět do základního režimu
Tisk přehledu
Funkce "Faktura"
Funkce "Účtenka"
Spustí průvodce nastavením přehledu
Otevře dialog pro nastavení pravidel práce
Zapíná a vypíná zvýrazňování kurzoru
Přepočítá šířky všech sloupců

Tabulka 3.3: Význam tlačítek na levém panelu

Horní ovládací panel

Panel u horního okraje okna přehledu slouží k rychlému nastavení přehledu. V základním režimu obsahuje tlačítka a ovládací prvky pro změnu nejčastěji používaných vlastností (filtr, třídění do bloků, řazení, apod.). Šipky za výběrovými poli indikují směr řazení hovorů, kliknutím na ikonu se obrátí směr řazení. Dvojklikem na logo programu Tardat se zobrazí dialog s informacemi o verzi programu.

Funkce panelu v ostatních režimech je vysvětlena v kapitolách 2.4.7, 2.4.8 a 2.4.9. Také ovládací panel lze skrýt (položka Horní ovládací panel v nabídce Vzhled).

Klávesové zkratky

Všechny častěji používané funkce mají své klávesové zkratky. Jejich přehled je uveden v tabulce 3.4.

Klávesavýznam
Ctrl+Ootevření přehledu
Ctrl+Suložení přehledu
Ctrl+Alt+Suložení přehledu pod jiným názvem
Ctrl+Eexportování přehledu
Ctrl+Dvymazání přehledu
Ctrl+Ptisk přehledu
Ctrl+Kfunkce Faktura
Ctrl+Ufunkce Účtenka
Ctrl+Znastavení zobrazených údajů
Ctrl+Aprůvodce nastavením
Ctrl+Wnastavení vzhledu vybraného řádku
Ctrl+Xpřepočítání šířky sloupců
Ctrl+Robnovení přehledu
Ctrl+Izobrazení informací o hovoru
Ctrl+Qfunkce Přepočet podle účtu
Ctrl+Qvyhledání textu v přehledu
Ctrl+Tzahájení tisku (v režimu náhledu)

Tabulka 3.4: Klávesové zkratky