Přehledy hovorů

Tisk účtenky


Tento nástroj umožňuje vytisknout účtenku za telefonní provoz (např. firmě v nájmu). Účtenka může obsahovat také detailní výpis hovorů. Než spustíte tuto funkci, musíte mít přehled řádně filtrován, tak aby obsahoval jen hovory za účtované období a pouze hovory na pobočkách případně skupinách poboček, které mají být do účtenky započítány.

Výběrem funkce Tisk účtenky v nabídce Přehled se pracovní plocha okna přehledu přepne do režimu náhledu na účtenku a změní se také obsah horního ovládacího panelu, který bude obsahovat tlačítka pro tisk a vstup do dialogového okna pro nastavení účtenky. Tlačítkem Tisk otevřete standardní dialog pro výběr tiskárny a zahájení tisku, stiskem tlačítka Zpět se okno přepne zpět do základního režimu.

Nastavení účtenky

Tlačítko Nastavení na horním ovládacím panelu se otevírá konfigurační okno, ve kterém lze změnit parametry účtenky, které jsou přehledně rozděleny do tří záložek.

Vlastnosti

Papír

Na teto kartě lze nastavit velikost a orientaci papíru a šířku okrajů. Hodnoty se uvádí v milimetrech (např. 20 mm) nebo v centimetrech (např. 2 cm).

Úvodní a závěrečné řádky

Na této záložce lze do třech textových polích vepsat texty, které mají vysázeny v úvodu a závěru účtenky.