Přehledy hovorů

Nastavení vzhledu


Písmo a způsob zarovnání textů v přehledu se nastavuje samostatným dialogovým oknem, které se spouští volbou Vzhled vybraného řádku z nabídky Vzhled, případně z kontextové nabídky, která se otevírá pravým tlačítkem myši nebo klávesovou zkratkou Ctrl+W. Kurzor je nutné nejprve umístit na řádek, jehož vlastnosti mají být nastaveny.

Dialogové okno pro nastavení vzhledu vybraného řádku je rozděleno do tří částí. V horní sekci je zobrazena ukázka písma, tlačítkem Změnit písmo se spustí standardní dialog pro nastavení vlastností písma. Dolní dvě sekce slouží pro nastavení zarovnání textu.

Změníte-li vlastnosti písma, svislé zarovnání nebo výšku řádku, platí toto nastavení pro všechny řádky patřící ke stejnému stylu jako řádek, na kterém při spuštění dialogu stál kurzor. Například označíte-li řádek s nadpisem a v dialogu změníte jeho písmo, změní se automaticky písmo u všech nadpisů v přehledu. U vodorovného zarovnání je situace složitější, protože u textů v tabulce je toto zarovnání dáno nastavením zobrazeného údaje, nikoliv nastavením stylu. Změna vodorovného zarovnání uvnitř tabulky se projeví ve všech řádcích tabulky včetně hlavičky a patičky. U textů mimo tabulku je vodorovné zarovnání dáno nastavením stylu, a provedené změny platí proto pro všechny řádky jednoho stylu.

V nabídce Vzhled program nabízí další funkce:

Další funkce v nabídce Vzhled mění vzhled okna s přehledem: