Konfigurace ústředen a související tabulky


Tato část konfigurace programu Tardat řídí proces zpracování hovorů a to od jeho načtení ze vstupního souboru až po jeho uložení do hlavní databáze a daších výstupů. Tabulky by měly popisovat logickou stavbu telefonní sítě zákazníka a to od poboček až k linkám, které vedou k poskytovatelům telefonních služeb.

V této kapitole je popsána struktura konfiguračních tabulek ústředen, skupin poboček, interního seznamu, průchodových a uživatelských sítí, definuje zavedené pojmy a význam jednotlivých parametrů.

Obsah

  1. Ústředny
  2. Průchodové sítě
  3. Uživatelské sítě
  4. Skupiny poboček a střediska
  5. Interní seznam

Viz také: