Konfigurace ústředen a související tabulky

Interní seznam


Interní seznam se používá ze dvou důvodů: buď uživatel potřebuje v přehledu zobrazit u hovorů s určitými telefonními čísli přesnější údaj o volaném účastníkovi než jaký poskytuje tarifní síť nebo potřebuje nastavit v přehledu filtr podle telefonních čísel.

Editor interního seznamu se spouští z hlavního menu programu, v nabídce Konfigurace položka Interního seznamu. Editační okno obsahuje tabulku definovaných čísel. Seznam lze exportovat do souboru. Dvojklikem na řádek tabulky se spustí dialog pro nastavení položky. Pořadí jednotlivých záznamů nerozhoduje, hledá se vždy nejdelší shoda, přednost má konkrétní číslice před výčtem v hranatých závokách, ten má přednost před znakem otazník.

Každý řádek tabulky obsahuje telefonní číslo nebo sadu čísel (kód), který může obsahovat číslice 0-9, znaky ABCD#*. Speciální význam má znak čárka, která odděluje čísla s významem "NEBO". Znak otazník (?) zastupuje libovolnou číslici. V hranatých závorkách může být uveden výčet několika čísel na místě jedné číslice. Speciální položka pojmenovaná Ostatní čísla má vždy pevně zadanou masku (?) a neměnitelné jméno. Tuto položku nelze smazat a zařazují se k ní všechny hovory, které na základě telefonního čísla nelze přiřadit k žádné jiné položce tabulky.

Příklady:

51^53^54   - čísla začínající 51, 53 nebo 54
60[345]    - čísla začínající 603, 604 nebo 605 
60344433   - všechna čísla 603444330 až 603444339

Každá položka interního seznamu má kromě kódu ještě jméno (libovolný řetězec) a vlajku, která určuje zda se jméno položky vypisuje v přehledech nebo slouží pouze pro filtrování hovorů. V případě, že je tato vlajka zapnutá, pak se jméno položky zobrazuje v přehledu ve sloupci "detailní umístění", je-li vlajka vypnutá, zobrazuje se v tomto sloupci název cílového místa určený ze struktury tarifní nebo uživatelské sítě. Sloupec "interní seznam" vždy obsahuje jméno položky bez ohledu na nastavení vlajky.