Tabulky programu Tardat 4

Konfigurace ústředen


TabulkaPopis

ustredny

Definované ústředny, nastavení formátu, parametry z dialogu "Pro odborníky". Odečty a filtry jsou uloženy odděleně v tabulce odefil.

odefil

Nastavení časových odečtů a filtrů používaných při pseudotarifikaci, pro každou ústředny i údaje definované v konfiguraci svazku.

linky

Definované linky z ústředen.

svazky

Definované svazky linek z ústředen. Odečty a filtry definované v dialogu "Svazky" jsou uloženy odděleně v tabulce odefil.

pobocky

Definované pobočky v ústřednách.

zuctkody

Definované zúčtovací kódy v ústřednách.

uzivkody

Definované uživatelské kódy v ústřednách.

pristupkody

Definované přístupové (odchozí) kódy z ústředen.

vstupnibody

Tabulka vstupních bodů.

skupiny

Definované skupiny poboček.

strediska

Definovaná střediska poboček.

uzivsit

Položky uživatelského sazebníku (sítě).

pruchodsite

Definované průchodové sítě.

pruchodkody

Definované kódy průchodových sítí.

intseznam

Položky interního telefonního seznamu.

importform

Nastavení formátů pro import hovorů ze souboru CSV.

importpob

Překladová tabulka (volající -> pobočka) pro import hovorů ze souboru CSV.

importlin

Překladová tabulka pro linky pro import hovorů ze souboru CSV.

Poznámky: