Konfigurace ústředen a související tabulky

Průchodové sítě


Průchodové sítě jsou dalším ze sady prostředků, kterými uživatel popisuje logickou strukturu jeho telefonní sítě. Nemusí mít přesnou reálnou předlohu, mohou popisovat chování směrovačů, privátních sítí apod. Průchodová síť je vlastně pouze tabulka odchozích kódů, která rozhoduje o tarifikaci hovoru na základě volaného/volajícího čísla. Program umožňuje nadefinovat až 15 průchodových sítí.

Dialog pro konfiguraci průchodových sítí se vyvolá tlačítkem Průchodové sítě v okně Konfigurace ústředen. Jestliže zatím není definována žádná síť, okno obsahuje v horní části prázdnou plochu. Kliknutím na tlačítko Nová síť se vytvoří nová průchodová síť a v horní části okna se objeví editační prvky pro její nastavení. Každá síť má svoji záložku v záhlaví okna kliknutím na záložku se objeví nastavení sítě.

V konfiguraci sítě se vyplňuje jméno, které není povinné, ale pro lepší orientaci v programu doporučujeme síť vhodně pojmenovat. Tabulka obsahuje seznam definovaných odchozích kódů. Pořadí jednotlivých záznamů v této tabulce nerozhoduje, vždy se hledá nejdelší shoda. Speciální znak otazník zastupuje libovolnou číslici. Do tabulky se zpravidla přidává jeden řádek, jehož kód je jen otazník. Tento řádek definuje připojení pro hovory, jejich telefonní číslo nesouhlasí s žádným jiným řádkem.

V editačním dialogu se vždy nastavuje přístupový kód, počet číslic, které se mají odebrat z telefonního čísla při průchodu, případně číslo, které se při průchodu vloží na začátek telefonního čísla (např. volba operátora). V dolní části okna se konfiguruje připojení, které platí v odchozím i příchozím směru. Pro jednotlivé kódy lze také definovat procentuální příplatek nebo slevu, to umožňuje například definovat slevu pouze na mezinárodní hovory nebo příplatek na konkrétní telefonní čísla apod.

Příklad:

Kód   Význam
51   Místní hovory (Jihomoravský kraj)
53   Místní hovory (Jihomoravský kraj)
54   Místní hovory (Jihomoravský kraj)
00   Mezinárodní hovory
8    Barevné linky
9    Barevné linky, Internet
?    Všechna ostatní čísla