Konfigurace ústředen a související tabulky

Uživatelské sítě


Pomocí této konfigurační tabulky lze do programu vložit speciální ceny za připojení na vybraná čísla nebo skupiny čísel. Počet položek tabulky je omezen na 10, složitější případy se řeší placeným sazebníkem nebo použitím standardního sazebníku a definováním příplatků a slev na linkách nebo odchozích kódech.

Editor uživatelských sazeb se spouští z okna Konfigurace ústředen tlačítkem Uživatelská síť. Dialogové okno obsahuje tabulku definovaných uživatelských sazeb. Dvojklikem na řádek v tabulce se spustí editační okno.

Každá položka uživatelského sazebníku obsahuje specifikaci čísla nebo sady čísel, pro které daný řádek platí. Kód se zadává jako řetězec čísel 0-9 a znaků ABCD#*. Jednotlivá čísla lze oddělit čárkou s významem "NEBO". Speciální význam má znak otazník, který zastupuje libovolný znak a vykřičník, který se uvádí před číslo a znamená negaci. Pořadí položek v tabulce není rozhodující, hledá se vždy největší shoda. V případě, že před číslem představujícím největší shodu je uveden znak negace, vyhledávání skončí neúspěchem a hovor je oceněn podle tarifní sítě (viz postup při zpracování).

Příklad:

Maska 5,!52,!53 znamená, že cena platí pro všechna čísla začínající pětkou mimo čísla začínající 52 a 53.

Cena za hovor se specifikuje přímo u každého řádku. Uvádí se cena za minutu (s DPH nebo bez DPH), interval účtování v sekundách, nebo lze uvést paušální cenu za hovor bez ohledu na jeho trvání. Každá položka obsahuje také informaci o tom, jakým způsobem se mají interpretovat informace přijaté od provozovatele a oblast, do které má být hovor zařazen (oblasti slouží k roztřídění hovorů v přehledu na místní, dálkové, meziměsto, internet apod.) - tyto informace se v případě tarifních sítích nastavují v konfiguraci vstupního bodu. U každého řádku se uvádí také umístění, které se v přehledu zobrazí ve sloupci "Umístění" a "Detailní umístění".

Příklad:

Hovor byl dlouhý 5 minut a 10 sekund. V konfiguraci uživatelské sítě byla zadána cena 2 Kč/min bez 5% DPH a účtování po 60 sekundách. Délka hovoru se zaokrouhlí nahoru na celý násobek intervalu, účtované délka je tedy 6 minut. Cena bez daně je pak 2*6=12 Kč, připočte se daň 12+5%=12,60. Výsledná cena je 12,60 Kč včetně DPH.