Konfigurace ústředen a související tabulky

Skupiny poboček a střediska


Pobočky ústředen jsou rozděleny do skupin tak, že každá pobočka patří právě do jedné skupiny a do jedné skupiny mohou patřit i pobočky z několika ústředen. V reálném světě odpovídají například jednomu oddělení firmy, sdružují pobočky, které používá jeden nájemce, nebo mohou odpovídat nákladovému středisku v účetnictví. Se skupinami pracuje také nástroj Faktura. Podle skupin je možné v přehledu filtrovat hovory i rozdělovat řádky do bloků. Lze tedy vytvořit přehled obsahující hovory, které se mají vyfakturovat jednomu nájemci nebo vytisknout souhrnný přehled po pobočkách rozdělený na jednotlivé oddělení.

Dialog pro nastavení skupin se spouští v okně Konfigurace ústředen tlačítkem Skupiny poboček. Tabulka obsahuje seznam všech definovaných skupin. Dvojklikem na některou položku se spustí editační dialog. V tabulce skupin je vždy jedna skupina pojmenovaná "Ostatní pobočky", kterou nelze smazat. Patří do ní všechny pobočky, které nejsou zařazeny do žádné jiné skupiny.

Některé ustředny předávají kód skupiny v tarfiním řádku a program Tardat využívá této informace k autodetekci skupin a přesouvání poboček mezi skupinami. Pokud předává ústředna kód skupiny, uchovává se její identifikace v databázi hovorů a při vytváření přehledu se hovor zařazuje do skupiny podle tohoto kódu. Tím se zajistí, že dva hovory uložené v databázi s různým kódem skupiny se zobrazují pod různými skupinami. U hovorů bez kódu skupiny se do databáze neukládá žádná identifikace skupiny a ta se určuje teprve při tvorbě přehledu.

Pobočky je možné rozdělit také do středisek. Ty představují nezávislou strukturu dělení poboček. Využívá se u velkých organizací, které potřebují rozdělit pobočky do skupin na několika úrovních. Dialog pro konfiguraci středisek se spouští z okna Konfigurace ústředen tlačítkem Střediska poboček.

Editace skupin a středisek

Editační dialogy pro skupiny a střediska poboček jsou podobné. Ovládací prvky pro nastavení skupiny jsou rozděleny do dvou záložek: Na první záložce se nastavuje jméno skupiny, které musí být vyplněno a musí být jedinečné, a procentuální příplatek na hovory.

Druhá stránka obsahuje dvě tabulky, které slouží k zařazení poboček do skupin. V levé tabulce jsou pobočky zařazené do editované skupiny. V pravé tabulce jsou pobočky zařazené do skupiny Ostatní pobočky a jsou roztříděny na jednotlivé ústředny. Každá ústředna má svoji záložku nad tabulkou a kliknutím na záložku se zobrazí jen pobočky příslušné ústředny. Šipkami lze přesouvat vybrané pobočky mezi tabulkami. Výjimkou je pouze skupina Ostatní pobočky, která má na této straně pouze jedinou tabulku se zařazenými pobočkami roztříděnými podle ústředen.