Program Tardat

Nástroje pro správu konfigurace


Program Tardat obsahuje užitečné nástroje, které umožňují exportovat nebo importovat konfigurační tabulky do souboru a propojit tak tarifikační software s dalšími programy. Program umí zpracovat několik vstupních a výstupních formátů souborů, které lze dále modifikovat pomocí nastavitelných parametrů.

V tomto dokumentu jsou popsány nástroje, které pracují s celou konfigurací programu Tardat - provádí export nebo import tabulek a nástroj pro zálohování konfigurace. V textu jsou uvedeny také specifikace podporovaných formátů vstupních a výstupních souborů. U každé podkapitoly je uveden také popis ovládání nástrojů.

Obsah

  1. Import konfiguračních tabulek
  2. Formáty vstupních souborů
  3. Export konfiguračních tabulek
  4. Formáty výstupních souborů
  5. Záloha konfigurace
  6. Obnova konfigurace

Viz také: