Program Tardat

Specifikace formátů výstupních souborů


Současná verze programu Tardat obsahuje tyto výstupní filtry:

Export do prostého textu

Výstupní soubor obsahuje řádky, které jsou odděleny dvojicí znaků CR (13) a LF (10). Kódovaní českých znaků je volitelné, program podporuje kódovou stránku 1250 (Windows), 859 (DOS), ISO 8859-2 (Linux), kód bří Kamenických a výstup bez diakritiky.

Výstup může obsahovat záhlaví s názvem tabulky případně s popisy sloupců. Sloupce tabulky mají pevnou šířku. Soubor může být zakončen informačním řádkem, který obsahuje údaj o počtu záznamů, verzi programu s datem a časem vytvoření tabulky.

Soubor v tomto formátu můžete načíst do běžného textového editoru a vytisknout. Použijte písmo, které má pevnou šířku znaku, například Courier, aby bylo zachováno rozdělení sloupců.

Příklad:

Pobočky ústředny A

Číslo Jméno pobočky   Skupina Jméno skupiny   Příplatek Maska                               
  15 Martin         2 Obchodní oddělení     0 Nemaskovat                                    
  16 Jitka          3 Sekretariát        0 Nemaskovat                                    
  17 Sekretářka       3 Sekretariát        0 Nemaskovat                                    

Počet řádků: 3. Přehled vytvořil program TARDAT 3.6.3 dne: 31. 3. 2003 11:53.

Export do formátu CSV

Výstupní soubor obsahuje řádky, které jsou odděleny dvojicí znaků CR (13) a LF (10). Kódovaní českých znaků je volitelné, program podporuje kódovou stránku 1250 (Windows), 859 (DOS), ISO 8859-2 (Linux), kód bří Kamenických a výstup bez diakritiky. Narozdíl od předchozího případu nejsou šířky sloupců pevné, ale mezi jednotlivými sloupci je oddělovač, nejčastěji středník.

Výstup může obsahovat záhlaví s názvem tabulky případně s popisy sloupců. Soubor může být zakončen informačním řádkem, který obsahuje údaj o počtu záznamů, verzi programu s datem a časem vytvoření tabulky. Tyto údaje se uvádějí vždy do poznámky.

Filtr má velké množství parametrů uvedených v následujícím přehledu, které umožňují přizpůsobit výstup podle přání uživatele. Do všech uvedených polí lze vkládat také netisknutelné znaky, jako je tabulátor nebo nový řádek. Tyto znaky se uvozují vždy zpětným lomítkem bez ohledu na nastavení řídícího znaku. Přehled řídících sekvencí je v tabulce 4 .

Znaky Význam
\n nový řádek (dvojice CR+LF)
\t tabulátor
\\ zpětné lomítko (!)

Tabulka 4: Řídící sekvence formátu CSV

Příklad:

Jednotlivá pole mají být oddělená čárkou, uzavírají se vždy do apostrofů. Pokud se někde v řetězci vyskytuje apostrof, vloží se před něj druhý apostrof. Záznamy mají být na samostatných řádcích. Poznámky začínají mřížkou.

Výstupní filtr se nastaví takto:

Pole jsou uzavřená do: '
Jen řetězce     : ne
Řícící znak "escape" : '
Pole jsou oddělená  : ,
Řádky jsou oddělené : \n
Poznámky začínají  : #

Ukázka výstupu (export poboček):

# Pobočky ústředny A
#
CISLO,JMENO,SKUPINA,JMEN_SKUP,PRIPL,MASK_TYP,AUTH_KOD,UTAJENI,POZNAMKA
'15','Martin','2','Obchodní oddělení','0','Nemaskovat','','N',''
'16','Jitka','3','Sekretariát','0','Nemaskovat','','N',''
'17','Sekretářka','3','Sekretariát','0','Nemaskovat','','N',''
# Počet řádků: 3. Přehled vytvořil program TARDAT 3.6.3 dne: 31. 3. 2003 11:56.

Export do jazyka HTML

Výstupní soubor obsahuje jednoduchou webovou stránku, na které je jednoduchá tabulka s daty, záhlavím a informačním řádkem. Kódovaní českých znaků je volitelné, program podporuje kódovou stránku 1250 (Windows), 859 (DOS), ISO 8859-2 (Linux), kód bří Kamenických a výstup bez diakritiky.

Výsledná stránka může obsahovat záhlaví s názvem tabulky. Také hlavička tabulky s popisy sloupců je volitelná. Soubor může být zakončen informačním řádkem, který obsahuje údaj o počtu záznamů, verzi programu s datem a časem vytvoření tabulky.

Příklad:

Pobočky ústředny Siemens 100E

ČísloJméno pobočkySkupinaJméno skupinyPříplatekMaskaAutor. kódUtajeníPoznámka
15Martin2Obchodní oddělení0Nemaskovat N 
16Jitka3Sekretariát0Nemaskovat N 
17Sekretářka3Sekretariát0Nemaskovat N 

Počet řádků: 3. Přehled vytvořil program TARDAT 3.6.3 dne: 31. 3. 2003 11:58.

Export do formátu dBase III (dbf)

U tohoto formátu se nastavuje pouze kódovaní českých znaků, program podporuje kódovou stránku 1250 (Windows), 859 (DOS), ISO 8859-2 (Linux), kód bří Kamenických a výstup bez diakritiky.

Výsledný soubor lze vložit do většiny tabulkových editorů a databázových systémů.

Příkazy SQL

Výstupní soubor obsahuje příkazy jazyka SQL, který podporuje většina databázových serverů. Kódovaní českých znaků je volitelné, program podporuje kódovou stránku 1250 (Windows), 859 (DOS), ISO 8859-2 (Linux), kód bří Kamenických a výstup bez diakritiky.

Výstup může obsahovat na začátku příkaz USE pro změnu databáze, příkaz DROP TABLE pro vymazání stávající tabulky a příkaz CREATE TABLE pro vytvoření nové tabulky a definici její struktury. Soubor může také v poznámce obsahovat název tabulky a informační řádek, který obsahuje údaj o počtu záznamů, verzi programu s datem a časem vytvoření tabulky.

Příklad:

USE `tardat`;

# Pobočky ústředny Siemens 100E
#

# Struktura tabulky pobockyA
DROP TABLE IF EXISTS `pobockyA`;
CREATE TABLE `pobockyA` (
 `CISLO` INT(6) NOT NULL,
 `JMENO` CHAR(64),
 `SKUPINA` INT(5),
 `JMEN_SKUP` CHAR(64),
 `PRIPL` INT(4),
 `MASK_TYP` CHAR(16),
 `AUTH_KOD` CHAR(10),
 `UTAJENI` CHAR(1),
 `POZNAMKA` CHAR(64));

# Data tabulky pobockyA
INSERT INTO `pobockyA` VALUES ("15","Martin","2","Obchodní oddělení","0","Nemaskovat","","N","");
INSERT INTO `pobockyA` VALUES ("16","Jitka","3","Sekretariát","0","Nemaskovat","","N","");
INSERT INTO `pobockyA` VALUES ("17","Sekretářka","3","Sekretariát","0","Nemaskovat","","N","");

#
# Počet řádků: 3. Přehled vytvořil program TARDAT 3.6.3 dne: 31. 3. 2003 11:59.