Program Tardat

Obnova konfigurace


POZOR! Tato funkce provádí kopírování souborů z vybrané složky do adresáře, ve kterém máte nainstalovaný program Tardat. V případě, že záloha obsahuje konfiguraci jiné verze programu nebo je obsah souborů poškozen, může program Tardat přestat fungovat. Stávající soubory s konfigurací budou uloženy v souborech s příponou .tdz, ale jejich obnovení zpět může být pracné.

Následující postup ukazuje, jak obnovit konfiguraci ze zálohy programu Tardat, která je uložena v souboru C:\zalohy\td20052008.zip.

  1. Z nabídky Nástroje vyberte volbu Obnova konfigurace.

  2. Ve standardním dialogu pro výběr souboru vyberte adresář, který obsahuje zálohu souborů programu Tardat, v tomto případě adresář C:\Zálohy. Označte soubor se zálohou a potvrďte tlačítkem Otevřít.

  3. Zatrhněte části konfigurace, které chcete obnovit, a stiskněte tlačítko Pokračovat.

  4. Program Vás upozorní, že měníte konfiguraci programu a vyžaduje potvrzení. Do editačního pole napište text "OK" (bez úvozovek) a stiskněte tlačítko Obnovit. Tím zahájíte kopírování souborů.