Program Tardat

Export konfigurace


Pomocí tohoto nástroje můžete exportovat vybrané konfigurační tabulky do souboru. Na výběr je několik výstupních formátů, které mají ještě řadu uživatelských nastavení, takže výstup je možné vložit do většiny existujících textových a tabulkových procesorů nebo uložit na databázový server, například MySQL.

Postup při vytváření výstupního souboru

  1. V programu Tardat vyberte z hlavní nabídky Nástroje volbu Export konfigurace.

  2. Na první stránce je zobrazen seznam všech dostupných konfiguračních tabulek. Označte tabulku, kterou chcete exportovat a stiskněte tlačítko Pokračovat.

  3. V dalším dialogu zvolte formát, v jakém mají být data do souboru uložena.

  4. Vyberte si požadováné kódování českých znaků.

  5. V dalším dialogu nastavte, které údaje bude výstupní soubor obsahovat. Obsah okna se liší podle zvoleného formátu výstupu, jednotlivé volby jsou pospsány v předchozí kapitole.

  6. Program Vás požádá o vyhledání adresáře, do kterého chcete soubor uložit, a o zadání jména souboru. Stisknutím tlačítka Uložit zahájíte exportování tabulky.

  7. Pokud proběhlo vše v pořádku, program vypíše počet uložených záznamů. V opačném případě se zobrazí chybové hlášení.