Program Tardat

Import konfiguračních tabulek


Tento nástroj by měl řešit propojení programu Tardat v rovině konfigurace s jinými produkty, například podnikovým informačním systémem zákazníka. Pomocí této funkce je možné změnit vybrané části konfigurace podle vstupního souboru. Data mohou být uložena v několika formátech. V současné době je ve verzi 4.2 implementován vstupní filtr pro soubory dBase III (DBF) a textové soubory se středníkem jako oddělovačem (CSV).

Uživatelské rozhraní nástroje

Uživatelské prostředí nástroje má formu průvodce. Výběr otázek se liší podle zvoleného vstupního filtru. V levé části okna se zobrazuje stručný návod.

  1. V první řadě program zobrazí standardní dialogové okno pro otevření souboru a očekává zadání vstupního souboru. Výběr potvrďte tlačítkem Otevřít.

  2. Program se pokusí automaticky určit typ souboru a nabídne dialog pro zadání formátu vstupního souboru. Zadejte odpovídajcí formát vstupního souboru a stiskněte tlačítko Pokračovat.

  3. Program se dále ptá na použité kódování českých znaků.

  4. Zadejte, jaká data soubor obsahuje, tj. která konfigurační tabulka se má změnit

  5. Nastavují-li se pobočky nebo zúčtovací kódy a v programu je definována více než jedna ústředna, program umožní uživateli vybrat si ústřednu, která se bude modifikovat.

  6. V posledním kroku zadejte, co se má provést se stávajícími položkami v tabulce. Na výběr jsou tyto možnosti: