Zpracování hovorů


Modul zpracování hovorů načítá vstupní data v textovém formátu, jejichž tvar je závislý na typu ústředny, rozdělí je na jednotlivé hovory, které převede do jednotného formátu, vyhledá k nim umístění, cenu a další údaje. Výsledné záznamy ukládá do centrální databáze hovorů. Program také generuje další výstupy a přechodné soubory, které slouží pro servisní účely, zálohování nebo jako rozhraní pro jiné programy.

Proces zpracování je v současné verzi dodáván jako samostatný program, který se buďto spouští na pozadí nebo pracuje jako služba systému. Výhoda nezávislosti zpracování na Tardatu je v tom, že aktualizace databáze hovorů může probíhat trvale. Jednoduché uživatelské rozhraní programu Zpracuj nezabírá v paměti tolik místa jako celý program Tardat.

V této kapitole je popsán proces zpracování vstupních dat. Text také vysvětluje princip autodetekce poboček, linek, zúčtovacích kódů a skupin. Další část je věnována popisu ovládání programu Zpracuj a služby Zpracujs pomocí grafického a síťového rozhraní. Do závěrečné kapitoly Další funkce jsou zařazeny pomocné funkce programu.

Obsah

  1. Postup při zpracování tarifních dat
  2. Autodetekce během zpracování
  3. Program Zpracuj a služba Zpracujs
  4. Grafické uživatelské rozhraní
  5. Síťové rozhraní
  6. Další funkce

Viz také: