Zpracování hovorů

Program Zpracuj a služba Zpracujs


Modul pro zpracování hovorů je dodáván ve dvou variantách: program Zpracuj spouštěný na pozadí a služba systému Zpracujs.

Program Zpracuj

Program Zpracuj.exe pracuje jako běžná aplikace, spouští se obvykle při startu počítače ze složky "Po spuštění". Nastavení spouštění programu se provádí pomocí dialogu Konfigurace zpracování v menu Konfigurace programu Tardat. Instalaci modulu lze provést také ručně podle následujícího návodu:

Instalace zástupce do složky Po spuštění:

Otevřete si Tento počítač a vyhledejte složku Po spuštění. Obvykle bývá v adresíři C:\Windows\Nabídka Start\Programy\Po spuštění. Pravým tlačítkem myši otevřete nabídku funkcí a zvolte Nový -> Zástupce. Spustí se průvodce pro vytváření zástupců. Stiskněte tlačítko Procházet a v navigačním okně vyhledejte program Zpracuj.exe (obvykle C:\tardat4\Zpracuj.exe), jako název zástupce vložte text Zpracuj.

Odstranění zástupce ze složky po spuštění:

Otevřete nabídku Start a vyhledejte v podnabídce Programy složku Po spuštění. V ní označte položku Zpracuj a pravým tlačítkem myši vyvolejte nabídku funkcí. Zvolte položku Odstranit a podvrďte odstranění zástupce.

Zpracování jako služba systému

Službu systému Zpracujs.exe lze použít pouze na operačních systémech Windows NT, 2000 a XP. Tento modul nemá žádné uživatelské rozhraní, pro sledování stavu lze využít pouze síťové rozhraní.

Instalace služby systému:

Spusťte program Zpracujs.exe s parametrem /INSTALL. Otevřete správce služeb a označte položku Tardat-Zpracovani a stiskněte tlačítko Spustit.

Odstranění služby systému:

Pomocí správce služeb nejprve službu Tardat-Zpracovani vypněte. Pak spusťte program Zpracujs.exe s parametrem /UNINSTALL.