Zpracování hovorů

Síťové rozhraní


Modul zpracování hovorů (program i služba) obsahuje také jednoduchý webový server, který umožňuje sledování a řízení procesu zpracování. Tato funkce může být výhodná pro správce programu Tardat, který chce mít přehled o programu na své pracovní stanici, ačkoliv modul zpracování běží na jiném počítači.

Nastavení funkce

Monitorovací rozhraní se konfiguruje v programu Tardatu, menu Konfigrace, volba Zpracování.

  1. Na záložce Nastavení zatrhněte volbu Aktivovat monitorovací rozhraní

  2. Nastavte číslo TCP portu. Doporučujeme ponechat přednastavené číslo portu 1113.

  3. Stiskněte tlačítko Uložit.

  4. Restartujte proces zpracování: V případě, že používáte modul Zpracuj, otevřete jeho ovládací panel a stiskněte tlačítko Start. Používáte-li službu Zpracujs, vypněte ji a zase zapněte buďto pomocí tlačítek na záložce Spouštění nebo pomocí Správce služeb.

  5. Spusťte prohlížeč www stránek a do pole pro URL zadejte IP adresu počítače, na kterém je zpracování spuštěno. Například:

    http://192.168.1.1:1113/

    Po odeslání dotazu by se měla objevit úvodní stránka s nabídkou funkcí. (u služby Zpracujs trvá několik sekund, než se server aktivuje).

Obsah stránek

Úvodní stránka obsahuje seznam všech dostupných podstránek. Stránka Stav zpracování odpovídá záložce Monitor na ovládacím panelu a vypisují se zde hlášení o průběhu zpracování hovorů a také chybová hlášení. Počet řádků je omezen a po zaplnění kapacity se nejstarší řádky umazávají. Obsah okna se automaticky po 10 sekundách obnovuje (tuto funkci musí podporovat Váš prohlížeč).

Stránka Statistika zpracování odpovídá záložce Statistika na ovládacím panelu. Jsou zde uvedeny informace o velikosti zpracovaných vstupních dat, počtu hovorů uložených do databáze a do dalších výstupů a procentuální zastoupení odchozích, příchozích, tranzitních a vnitřních hovorů. V textu jsou také uvedena chybová hlášení. Všechna počítadla se nulují při spuštění programu (čas spuštění je uveden na začátku textu).

Stránku Monitor hovorů lze využít pro kontrolu funkčnosti přenosu dat (programu Tarwin) a procesu zpracování (programu Zpracuj). Tabulka obsahuje několik posledních zpracovaných hovorů. Hovory jsou v tabulce řazeny tak, že nejnovější záznam je na začátku tabulky. Velikost tabulky je omezena, po spuštění programu je tabulka prázdná. Jednotlivé typy hovorů jsou rolišeny grafickými ikonami, které jsou shodné s ikonami používanými v okně Monitor hovorů v programu Tardat. Obsah této stránky se automaticky po 10 sekundách obnovuje (tuto funkci musí podporovat Váš prohlížeč).