Zpracování hovorů

Autodetekce během zpracování


Program Tardat umí automaticky přizpůsobit některé konfigurační tabulky podle informací předaných v textových řádcích z ústředny. Jedná se o:

Čísla poboček a linek

Z řádku se přečte číslo zdroje a cíle. Ve většině formátů lze rozlišit, zda jde o pobočku nebo linku. V takovém případě je možné automaticky doplnit do konfigurace novou linku nebo pobočku. Její vlastnosti se automaticky nastaví podle první pobočky/linky v tabulce.

Zúčtovací kódy

Některé ústředny umožňují zadat k hovoru zúčtovací kód (virtuální účet k zákazníkovi či zakázce). Tyto kódy se zadávají přímo do ústředny a Tardat umožňuje automaticky doplňovat nové kódy do svých konfiguračních tabulek. Vlastnosti nové položky se vždy nastaví podle druhého řádku tabulky, protože na prvním místě stojí vždy speciální zúčtovací kód (nezadán).

Jména poboček a zúčtovacích kódů

Některé ústředny poskytují také informace o jménech poboček a zúčtovacích kódů, tak jak jsou uložené v nastavení ústředny. Je-li nastaveno v Tardatu přebírání jmen, proces zpracování automaticky aktualizuje informace v tabulkách. Je-li nastaveno Přebírat vždy, mění se podle informací z ústředny i pobočky/kódy, které již v tabulce existují. Je-li nastaveno Přebírat při autodetekci, nastaví se jméno pobočky/kódu jen u nových poboček/kódů, které byly právě vytvořeny autodetekcí. Poslední možnost Nepřebírat funkci vypne. Tato volba je umístěna v konfiguraci ústředny v okně Pro odborníky.

Kódy skupin a zařazení poboček do skupin

Tyto funkce se týkají zejména ústředen Alcatel, které umožňují rozdělit pobočky již v nastavení ústředny do skupin, které se identifikují čtyřmístným alfanumerickým kódem. Na žádost servisních techniků byla implementována funkce automatického přebírání skupin do konfigurace Tardatu, přičemž jméno skupiny se nastaví podle předaného kódu. Obě funkce lze povolit nebo zakázat pro každou ústřednu zvlášť v nastavení Pro odborníky.

Protože pro každý hovor je předáno jak číslo pobočky, tak kód skupiny, do které patří, program Tardat může automaticky přeřazovat pobočky ve skupinách synchronně podle nastavení ústředny. V tomto případě se kód skupiny ukládá také do databáze hovorů a při tvorbě přehledu se respektuje, viz následující příklad: Jestliže byla dne 14.6. pobočka 1112 přeřazena ze skupiny A do skupiny B, pak v přehledu hovorů za červen rozdělených podle skupin budou hovory uskutečněné do 14.6. pod skupinou A a hovory uskutečněné po 14.6. budou zařazeny do bloku skupiny B.