Zpracování hovorů

Další funkce


Hlídání úsředny

Zasílání upozornění je užitečnou funkcí pro velké ústředny, v případě, že zpracování je spuštěno nepřetržitě. Program zobrazí hlášení v případě, že na ústředně nebyly po nastavenou dobu zpracovány žádné nové hovory. Ve verzi 4 je také možné nastavit, že se pomocí elektronické pošty zašle jednoduchá zpráva na několik adres.

Postup:

  1. Spusťte program Tardat, vyberte z nabídky Konfigurace volbu Ústředen. Stiskněte tlačítko Editovat.

  2. Na záložce Vlastnosti stiskněte tlačítko Pro odborníky.

  3. Na stránce Zpracování v sekci Hlídání zapnout zatržítko Upozornit, když více než... a do editačního okna vepište počet hodin, například 24.

  4. Nastavení v okně Pro odborníky uložte tlačítkem OK, zavřete také okno nastavení ústředny s uložením změn a vraťte se do hlavní nabídky programu.

  5. V menu Konfigurace vyberte volbu Zpracování a přejděte na záložku Hlídání.

  6. Pokud chcete, aby se při vydání upozornění zobrazilo dialogové okno s textem, zatrhněte volbu Zobrazit hlášení...

  7. V případě, že chcete zaslat zprávu elektronickou poštou prostřednictvím SMTP serveru, zatrhněte volbu Odeslat e-mail..., do editačního pole vepište adresu, na kterou se má zpráva odeslat (můžete zapsat několik příjemců oddělených čárkou), do editačního pole Odesílatel vyplňte adresu, která bude uvedena jako odesílatel zprávy, a zadejte také ip adresu poštovního serveru. V případě, že Váš server vyžaduje autorizaci, zadejte také uživatelské jméno a heslo. Tlačítkem Test odešlete jednoduchou zprávu a můžete tak ověřit, že parametry jsou nastaveny správně.

  8. Nastavení uložte tlačítkem Uložit.

  9. Restartujte proces zpracování: V případě, že používáte modul Zpracuj, otevřete jeho ovládací panel a stiskněte tlačítko Start. Používáte-li službu Zpracujs, vypněte ji a zase zapněte buďto pomocí tlačítek na záložce Spouštění nebo pomocí Správce služeb.