Program Tarkonfig


V této kapitole je popsáno ovládání programu Tarkonfig, což je konfigurační nástroj umožňující nastavení parametrů modulu TarWin pomocí grafického uživatelského rozhraní. Je nutné zdůraznit, že veškeré změny v nastavení se projeví teprve po restartu programu Tarwin. To lze provést ukončením a opětovným spuštěním programu Tarwin nebo služby Tarwins.

Program Tarkonfig musí být umístěn ve stejném adresáři, kde je umístěn hlavní konfigurační soubor tarwin.ini. Může být spouštěn z lokálního disku nebo adresáře sdíleného po síti, ale neumožňuje konfiguraci na dálku pomocí síťového rozhraní.

Obsah

  1. Konfigurace zařízení
  2. Editace parametrů zařízení
  3. Konfigurace síťového rozhraní
  4. Spouštění programu Tarwin

Viz také: