Program Tarkonfig

Konfigurace zařízení


V základním okně programu Tarkonfig klikněte na záložku Zařízení. Zobrazí se přehledná tabulka se seznamem definovaných zařízení, která obsahuje tři sloupce. V prvním sloupci je uveden pracovní adresář zařízení, relativně vůči základnímu adresáři, ve kterém se nachází hlavní konfigurační soubor tarwin.ini. Druhý sloupec obsahuje jméno zařízení, v případě, že bylo zadáno. Ve třetím sloupci je uveden používaný přenosový protokol (typ zařízení) a další údaje o připojení, například IP adresu ústředny nebo bufferu, případně sériový port.

Vkládání nových zařízení

  1. V tabulce zařízení klikněte do prázdného řádku a stiskněte tlačítko Přidat, tím se spustí průvodce přidáním nového zařízení.

  2. Zvolte typ připojeného zařízení a stiskněte tlačítko "Pokračovat". Bližší informace o podporovaných zařízeních najdete v kapitole 2.1.

  3. V následujícím dialogu jsou volby specifické pro dané zařízení. Aby byl průvodce co nejpřehlednější, jsou nabízeny pouze nejdůležitější volby, bližší informace o jednotlivých parametrech najdete v kapitole 1.2.5. Více nastavení je přístupné v editačním dialogu (viz dále), některé málo používané nebo servisní volby se editují přímo v konfiguračních souborech (viz. kap. 5). Vyplňte požadované údaje a stiskněte tlačítko "Pokračovat".

  4. Poslední dialog obsahuje volby společné pro všechny typy zařízení. Podrobnější popis jednotlivých položek najdete v kapitole 1.2.5 odstavec "Společné parametry".

  5. Stisknutím tlačítka "Uložit" se vytvoří nový adresář zařízení a uloží se jeho konfigurační soubor. Průvodce se zavře a nové zařízení je připraveno. Nyní můžete konfiguraci otestovat (viz dále). Přenos dat z nového zařízení začne teprve po restartu programu Tarwin.

Test zařízení

V základním okně programu Tarkonfig přejděte na stránku "Zařízení". V tabulce zařízení označte příslušný řádek a stiskněte tlačítko "Test". Otevře se nové okno, do kterého se vypisují zprávy o průběhu, test můžete kdykoliv přerušit stiskutím tlačítka "Přerušit test". Zda zkouška proběhla v pořádku poznáte podle textu uvedeného v okně. Chcete-li test spustit znovu, stiskněte tlačítko "Spustit test", okno zavřete stisknutím tlačítka "Zavřít". (obr)

Chyba během testu nemusí vždy znamenat, že zařízení nekomunikuje. Například je-li zařízení typu "přímé propojení PC s ústřednou nebo jiný buffer" a je spuštěný program Tarwin, pak přenos má otevřený sériový port a žádný jiný program nemůže s portem pracovat a proto test hlásí chybu, že nemůže port otevřít i když vše pracuje správně. Stejná chyba se vypíše i v případě konfliktů mezi Tarwinem a programem Tarkonfig, například při testování zařízení, ze kterého právě probíhá přenos. Z tohoto důvodu je lepší program Tarwin před testováním vypnout.

Zrušení zařízení

V základním okně programu Tarkonfig přejděte na stránku "Zařízení". V tabulce zařízení označte řádek zařízení, které chcete zrušit a stiskněte tlačítko "Vymazat". Po potvrzení akce se pracovní adresář zařízení zruší.