Program Tarkonfig

Editace parametrů zařízení


V základním okně programu Tarkonfig přejděte na stránku "Zařízení". V tabulce zařízení označte řádek podle toho, které zařízení chcete změnit a stiskněte tlačítko "Editovat". Otevře se editační okno, jehož plocha je rozdělena na dvě části. Horní část obsahuje volby společné pro všechny typy zařízení, jako cílový soubor nebo interval spouštění a v dolní části jsou umístěny volby specifické pro konkrétní komunikační protokol (typ zařízení). Následující přehled obsahuje stručný popis všech voleb tříděný podle typu zařízení:

Společné parametry (pro všechny typy):

Typ "TARFLEX na sériovém portu":

Typ "TARFLEX přes telefonní modem":

Typ "TARFLEX přes síť TCP/IP":

Typ "TARFLEX-E":

Typ "Ústředna Alcatel 4400 přes TCP/IP"

Typ "Ústředna Alcatel OmniPCX přes TCP/IP"

Typ "Ústředna Alcatel 4400 přes SLIP"

Typ "Ústředna Siemens 100,300 přes TCP/IP"

Typ "Přímé propojení PC s ústřednou nebo jiný buffer":

Typ "Zachytávání znaků na TCP portu":