Konfigurační soubory zařízení

Veškerá konfigurace přenosového programu Tarwin je uložena v textových souborech, takže změny konfigurace lze provádět mj. i běžně dostupnými jednoduchými textovými editory, například v "Poznámkovém bloku".

Následující kapitoly podrobně popisují formát souborů a význam jednotlivých voleb. Protože běžná nastavení programu lze provést pomocí uživatelského rozhraní, je tento text určen pro případy speciálních požadavků na chování programu nebo pro případy, kdy není možné konfigurační nástroj použít, např. přístup přes FTP apod.

Obsah

  1. Struktura konfiguračních souborů
  2. Hlavní konfigurační soubor
  3. Definice zařízení

Viz také: