Konfigurační soubory zařízení

Struktura konfiguračních souborů


Formát konfiguračních souborů vychází z formátu souborů .INI používaného v prostředí operačního systému Windows. Soubor se skládá z jedné nebo více sekcí. Každá sekce začíná hlavičkou a následuje tělo sekce. Přebytečné mezery, tabulátory na začátku, na konci nebo uprostřed řádku, prázdné řádky a řádky obsahující pouze poznámku se ignorují. U názvů sekcí a klíčů se nerozlišují velká a malá písmena.

Hlavička sekce obsahuje název sekce v hranatých závorkách. Za ní může být poznámka (viz dále).

Tělo může mít dva tvary: a) obsahuje dvojice klíč=hodnota na samostatných řádcích nebo b) obsahuje seznam řetězců, jednotlivé řetězce jsou na samostatných řádcích. Řádek může také obsahovat poznámku.

Poznámky začínají vždy mřížkou (#) a končí dvojicí znaků pro konec řádku.

Příklad:

[SEKCE1]
# Poznámka
klíč1 = hodnota1   # Poznámka
klíč2 = hodnota2

[SEZNAM1]          # Poznámka
položka1
položka2   
Logické hodnoty se zapisují následovně (nerozlišují se velká a malá písmena): Číselné hodnoty se zapisují v desítkové soustavě.