Konfigurační soubory zařízení

Hlavní konfigurační soubor


Při spuštění přenosového modulu se nejprve čte hlavní konfigurační soubor tarwin.ini, který musí být umístěn ve stejném adresáři, jako program Tarwin a má následující části:

Sekce DEVICES obsahuje seznam obsluhovaných zařízení. Každé zařízení má svůj řádek. Na začátku řádku je uveden adresář, ve kterém se nachází konfigurační soubor zařízení (device.ini, viz dále) a který se také používá jako pracovní adresář pro ukládání různých souborů. V poznámce může být uvedeno jméno zařízení, které není povinné, ale při obsluze několika zařízení je užitečné si je pro přehlednost vhodně pojmenovat.

V sekci HTTP se konfiguruje monitorovací a řídící rozhraní. Tarwin obsahuje jednoduchý webový server, pomocí kterého lze na dálku sledovat činnost modulu nebo zahájit přenos. Sekce obsahuje tyto volby:

Příklad:

[DEVICES]
dev.a     # Buffer 1
dev.b     # Buffer 2

[HTTP]
Server = ON
TCPPort = 80
UserName = 
Passwd = 
CSS = 
Head = 
Foot = 

Význam: Jsou definována dvě zařízení, první používá pracovní adresář dev.a a konfigurační soubor dev.a\device.ini, druhé má přidělen adresář dev.b. Protože jsou cesty uvedeny relativně, vztahují se vždy k adresáři, ve kterém je umístěn program Tarwin. První zařízení má jméno Buffer 1, druhé Buffer 2. Monitorovací a řídící rozhraní je zapnuto a je dostupné na síťovém portu 80, nebude vyžadována autorizace.