Program Tarkonfig

Spouštění programu Tarwin


Vhodné nastavení spouštění je závislé na konkrétních podmínkách, množství přicházejících dat a typech použitých zařízení. V zásadě jsou dva typy spouštění: a) ze složky po spuštění - aplikace se spouší minimalizovaná na liště u hodin a její běh je indikován ikonou modrého sluchátka, b) jako služba systému, které je dostupné pouze na operačních systémech Windows NT, 2000 a XP. V druhém případě aplikace nemůže mít uživatelské rozhraní (ke sledování doporučujeme použít síťové rozhraní, viz předchozí kapitola) a je aktivní i když na počítači není přihlášen žádný uživatel.

Instalace zástupce do složky "Po spuštění":

Zatrhněte volbu "Ze složky Po spuštění". Tím se vloží do složky "Nabídka Start -> Programy -> Po spuštění" nový zástupce a při dalším startu počítače se automaticky spustí program Tarwin.

Odstranění zástupce ze složky "Po spuštění":

Zrušte zatržítko u volby "Ze složky Po spuštění". Tím se ze složky "Nabídka Start -> Programy -> Po spuštění" odstraní zástupce ukazující na program Tarwin.

Instalace služby systému:

Zatrhněte volbu "Jako službu systému". Tím se nainstaluje do systému nová služba a bude se automaticky spouštět při startu počítače.

Odstranění služby systému:

Zrušte zatržítko u volby "Jako službu systému". Tím se služba odinstaluje ze systému.