Malý webový server


V současné době obsahuje program Tardat v základní instalaci server pro přístup do programu Tardat po síti (tvz. malý webový server). Uživatel využívá pro přístup svůj internetový prohlížeč, který odesílá požadavky do serveru, ten vytvoří přehled a odešle jej prohlížeči zpět v jazyce HTML. Přístup je chráněn jednoduchou autorizací, každý uživatel má přístup pouze k přehledům ve své složce. Malý webový server neumožňuje měnit nastavení přehledů - ty musí každému uživateli nejprve nastavit správce pomocí uživatelského rozhraní programu Tardat. Server podporuje také kaskádní styly (CSS) pro začlenění stránek do intranetového přostředí uživatele.

Tato kapitola se zabývá konfigurací a instalací malého webového serveru programu Tardat.

Obsah

  1. Konfigurace serveru
  2. Instalace a ovládání modulů
  3. Ovládání webového rozhraní

Viz také: