Malý webový server

Ovládání webového rozhraní


Ovládání internetového prohlížeče při přístupu k webového serveru ukazuje následující postup:

 1. Spustťe webový prohlížeč (MS IE, Netscape, Mozilla apod.)
 2. Do editačního políčka pro zadání URL (adresy požadované stránky) zadejte jméno nebo adresu počítače, ne kterém běží Tardat se spuštěným www serverem případně uveďte i název protokolu (http:) a číslo portu (:xxx). Uvedené informace musí souhlasit s konfigurací počítače a Tardatu.

  Příklady:

  192.168.1.15
  http://192.168.1.20:1080/

 3. Otevřete zadanou stánku (Enter).
 4. Jsou-li zadané informace správné, měl by se zobrazit dialog pro autorizaci uživatele do "sféry" Tardat. Do editačních políček zapište své uživatelské jméno, pod kterým se přihlašujete do Tardatu (ne síťové uživatelské jméno) a heslo do Tardatu. Místo celého jména můžete zadat jen písmeno odpovídající identifikačnímu číslo uživatele - to je uvedeno v editačním okně v konfiguraci uživatelů Tardatu.

  Příklad (MS IE 5):

  Server        localhost
  Sféra        Tardat
  Uživatelské jméno  B
  Heslo        mojeheslo
  
 5. Hlavní stránka obsahuje seznam všech dostupných přehledů. Vyberte si jeden z nich a klikněte na něj myší (t.j. otevřete odkaz spojený s názvem přehledu).
 6. Zobrazí se zvolený přehled ve formě HTML stránky. Obsahuje-li datábáze příliš mnoho hovorů může příprava výstupu trvat dlouhou dobu.
 7. Tlačítkem Zpět nebo kliknutím na odkaz Zpět na hlavní stránku se vrátíte zpět na seznam přehledů.