Malý webový server

Konfigurace webového serveru


Server se konfiguruje pomocí programu Tardat. Z hlavní nabídky zvolte v nabídce Konfigurace položku WWW serveru... Aby se provedené změny v konfiguraci projevily, je nutné je nejprve uložit tlačítkem Uložit a potom ovládacími tlačítky na záložce Spouštění server vypnout a zapnout!

Nastavení síťového portu (PORT)

Klikněte na záložku server. Nastavte číslo síťového portu (standardně 80). Zadané číslo portu nesmí být obsazeno jinou síťovou službou. Pokud již na Vašem počítači běží jiný webový server (např. Apache), použijte jiné číslo portu. Doporučujeme využít čísla z rozsahu 1024 - 65535, které jsou vyhrazeny pro uživatelské služby.

Poznámka:
V malých intranetových sítích se obvykle nepoužívá DNS ani nebývá všude správně nastavený soubor hosts.sam (C:\windows\hosts.sam), který obsahuje překladovou tabulku jméno počítače -> IP adresa, v těchto případech je nutné do editačního pole prohlížeče uvádět přímo IP adresu počítače, na kterém je server spuštěný.

POZOR!
Je-li číslo portu nastaveno jinak než na 80, potom je nutné ve webových prohlížečích uvádět adresu včetně protokolu, viz následující příklad, například: http://192.168.1.15:1080/

Navázání serveru (BINDING)

Má-li Váš počítač více než jedno síťové rozhraní, můžete server navázat na všechna rozhraní - bude potom přístupný ze všech sítí. Chcete-li aby byl dostupný pouze přes jedno rozhraní, zvolte v sekci Navázat server na položku Zadané a do editačního pole vepište IP adresu nebo hostitelskou adresu vybraného rozhraní. Jinak ponechte vybranou volbu Všechna síťová rozhraní (standardně).

Kniha přístupů

Server může vytvářet deník přístupů. V konfiguračním dialogu se nastavuje, zda se do deníku zapisují pouze chybová hlášení, všechny přístupy nebo zda je vytváření deníku zakázáno. Záznamy se ukládají do souboru tardatd.txt (při použití programu Tardatd) nebo tardats.txt (pokud používáte službu Tardats) v podadresáři log.

Volba "KeepAlive"

Tato volba řídí chování webového serveru po odeslání odpovědi webovému prohlížeči. Je-li zapnuta, pak server neukončuje spojení a čeká na další žádost, v opačeném případě se ihned po odeslání odpovědi spojení ukončuje. Standardně je tato volba zapnuta.

Povolení a zákaz přístupu na základě IP adresy

Na druhé záložce (přístup) se konfigurují IP adresy nebo série adres, pro které je přístup do serveru povolen nebo zakázán. Správná konfigurace zamezuje nepovolenému přístupu např. z vnější sítě. Uvádí se seznam IP adres nebo jejich částí oddělené čárkou, středníkem nebo novým řádkem. Do horního editačního pole se uvádí povolené adresy, do dolní části zakázané adresy. Neodpovídá-li adresa ani jedné položce, není přístup povolen!

Příklad:
Přístup je povolen jen pro adresy začínající 192.168.*.*, zakázán pro 192.168.2.* a povolen pro 192.168.2.20. Povolen je také přístup z počítače, na kterém je Tardat spuštěn (127.0.0.1).

Konfigurace serveru se nastaví takto:
Povolit přístup pro IP adresy:
    127.0.0.1
    192.168
    192.168.2.20

Zakázat přístup pro IP adresy:
    192.168.2

Spouštění

Nastavení spouštění malého webového serveru. Viz následující kapitola.

Volby

Na této záložce se nastavují další možnosti webového serveru:

Poznámka:
Pokud není uvedena absolutní cesta k souboru, program se vždy odkazuje do podadresáře system v adresáři programu Tardat.