Malý webový server

Instalace a ovládání modulů


Server je k dispozici jako samostatný modul ve dvou variantách: Na operačních systémem Windows 98 SE a novějších funguje modul tardatd.exe, který se spouští jako běžný program. Automatické spuštění se zajistí umístěním zástupce do složky "Po spuštění". Běh programu je indikován malou ikonou v pravé dolní části okna a uživatel si může kdykoliv otevřít dialogové okno, ve kterém vidí záznam o několika posledních přístupech. Ovládacími tlačítky může server zastavit nebo spustit.

Druhá varianta, modul tardats.exe je určena POUZE pro platformu Windows NT, t.j. operační systémy Windows NT, 2000 a XP. Modul se instaluje jako služba systému; výhodou je to, že server je aktivní i když na počítači není příhlášen žádný uživatel.

Server lze nainstalovat pomocí dialogového okna pro konfiguraci webového serveru programu Tardat, záložka Spouštění.

Instalace do složky "Po spuštění"

Chcete-li spouštět modul ze složky "Po spuštění", t.j. vždy po startu počítače a po přihlášení uživatele do systému, přidejte zatržítko k volbě "ze složky Po spuštění". Program vytvoří zástupce do složky "Po spuštění" a informuje o tom uživatele. Zástupce je možné opět zrušit odebráním zatržítka.

Instalace jako službu systému

K instalaci služby systému tardats slouží druhá volba Jako službu systému. Přidáním zatržítka modul nainstalujete, jeho odebráním opět odinstalujete.

Ruční instalace modulu tardatd

Přidání zástupce do složky "Po spuštění":
Otevřete "Tento počítač" a najděte složku "Po spuštění" (Ve Windows 98 je to adresář C:\Windows\Nabídka Start\Programy\Po spuštění). Pravým tlačítkem myši klikněte na prázdné místo v okně a vyberte si volbu "Nový" -> "Zástupce". Stiskněte tlačítko "Procházet" a ve struktuře adresářů najděte adresář, kde máte nainstalovaný program Tardat a v něm označte soubor tardatd.exe. Stiskněte OK -> Další -> Dokončit.

Odebrání zástupce ze složky "Po spuštění"
Klikněte na tlačítko "Start" -> "Programy" -> "Po spuštění". klikněte pravým tlačítkem myši na položce tardatd.exe a z menu vyberte volbu "Odstranit".

Spuštění serveru na tomto PC
Z adresáře, ve kterém máte nainstalovaný program Tardat, spustťe program tardatd.exe

Ukončení programu
Klikněte levým tlačítkem myši v pravém dolním rohu na ikonu (obr). V okně serveru klikněte na tlačítko "Ukončit".

Ruční ovládání modulu tardats

Instalace služby
Z adresáře, ve kterém máte nainstalovaný program Tardat, spustťe program tardats.exe s parametrem /INSTALL

Odinstalování služby
Z adresáře, ve kterém máte nainstalovaný program Tardat, spustťe program tardats.exe s parametrem /UNINSTALL

Spuštění služby
Klikněte na "Start" -> "Nastavení" -> "Ovládací panely" -> "Nástroje pro správu" -> "Služby". V seznamu služeb najděte a označte položku "Malý webový server (TARDAT)". Na horní liště klikněte na ikonu "Spustit službu".

Zastavení služby
Klikněte na "Start" -> "Nastavení" -> "Ovládací panely" -> "Nástroje pro správu" -> "Služby". V seznamu služeb najděte a označte položku "Malý webový server (TARDAT)". Na horní liště klikněte na ikonu "Zastavit službu".