Přístroj Tarflex-E


Tarflex-E je univerzální inteligentní zálohovaná paměť se síťovým rozhraním sloužící k nepřetržitému a spolehlivému zaznamenávání dat. Po více než deseti letech zkušeností s vývojem a výrobou zálohovacích zařízení přicházíme s moderním přístrojem, který je oproti předchozímu typu výrazně menší, lehčí a především obsahuje zcela nový, moderní způsob komunikace.

Tato příručka je návodem k instalaci a použití přístoje Tarflex-E, její obsah je systematicky rozdělen do několika kapitol. V této úvodní části jsou popsány všechny vlastnosti přístroje a jeho rozhraní, záruční a licenční podmínky. V druhé kapitole najdete stručný návod na uvedení bufferu do provozu a instalaci obslužných programů. Podrobný popis všech funkcí přístroje a také podrobný návod na ovládání obslužných programů najdete v elektronickém manuálu, který je součástí přiloženého CD.

Těší nás, že jste dali důvěru našemu produktu a věříme, že budete s jeho užíváním maximálně spokojeni.

Obsah

  1. Úvod
  2. Instalace přístroje a programů
  3. Techická specifikace
  4. Konfigurace bufferu pomocí programu Telnet

Viz také: