Přístroj Tarflex-E

Konfigurace bufferu pomocí programu Telnet


Buffer lze naprogramovat mimo jiné programem Telnet, který je dostupný na většině operačních systému. Tímto způsobem nelze změnit síťové parametry bufferu (IP adresa, síťová maska a adresa brány).

Buffer odpovídá na příkazy buďto "+OK", pokud byl příkaz proveden nebo "-ERR" v případě chyby. Víceřádkové odpovědi končí řádkem, který obsahuje pouze tečku na začátku řádku.

Postup

 1. Spusťte program Telnet a připojte se na IP adresu bufferu a síťový port 110.

  telnet 192.168.1.253 110 (Enter)

 2. Zadejte příkaz USER (jméno), kde jméno je uživatelské jméno nastavené v konfigurační tabulce bufferu, z výroby je nastavené na A.

  USER A (Enter)

 3. Zadejte příkaz PASS (heslo), kde heslo je uživatelské jméno nastavené v konfigurační tabulce bufferu, z výroby je nastavené na A.

  PASS A (Enter)

 4. Příkaz INFO vypíše aktuální nastavení bufferu.

  INFO (Enter)

 5. Příkaz HELP vypíše seznam dostupných příkazů a stručnou nápovědu ke každému příkazu.

  HELP (Enter)