Konfigurace zařízení v programu Tardat


Dialogové okno pro nastavení konfigurace zařízení se spouští z hlavního okna programu Tardat v nabídce Konfigurace položka Zařízení. Toto dialogové okno má stejný vzhled a stejné ovládání jako hlavní okno programu TarKonfig, obsahuje navíc záložku Spouštění přenosů a chybí v něm záložka O programu. Tato kapitola se věnuje pouze těm funkcím, které chybí v programu Tarkonfig. Ostatní parametry a funkce jsou popsány v kapitole 1.2.

Obsah

  1. Spouštění přenosů

Viz také: