Program Tarwin

Spouštění programu Tarwin


Ve většině případů se program Tarwin spouští při startu počítače. Tím se zajistí, že se data z bufferu Tarflex budou pravidelně stahovat a nedojde k přetečení jeho paměti. Pokud používáte protokol "Přímé propojení...", pak zachytávání znaků pracuje pouze tehdy, když je Tarwin spuštěný.

Spouští-li se přenos na serveru a požaduje se, aby komunikace probíhala i když na něm není přihlášen žádný uživatel, pak je vhodné využít modul, který se instaluje jako služba systému.

K instalaci programu lze využít konfigurační nástroj (viz kapitola 1.2) nebo provést nastavení ručně:

Instalace zástupce do složky "Po spuštění":

Otevřete si "Tento počítač" a vyhledejte složku "Po spuštění". Obvykle bývá na disku C: v adresáři Windows\Nabídka Start\Programy\Po spuštění. Pravým tlačítkem myši otevřete nabídku funkcí a zvolte "Nový" -> "Zástupce". Spustí se průvodce pro vytváření zástupců. Stiskněte tlačítko "Procházet" a v navigačním okně vyhledejte program Tarwin.exe (obvykle C:\tardat\tarwin.exe), jako název zástupce vložte Tarwin.

Odstranění zástupce ze složky po spuštění:

Otevřete nabídku "Start" a vyhledejte v podnabídce programy složky "Po spuštění". V ní označte položku Tarwin a pravým tlačítkem myši vyvolejte nabídku funkcí. Zvolte položku "Odstranit" a podvrďte odstranění zástupce.

Instalace služby systému:

Spusťte program tarwins.exe s parametrem /INSTALL. Otevřete správce služeb a označte položku "Tarwin" a stiskněte tlačítko "Spustit".

Odstranění služby systému:

Pomocí správce služeb nejprve službu "Tarwin" vypněte. Pak spusťte program tarwins.exe s parametrem /UNINSTALL.