Program Tarwin

Síťové rozhraní


Program Tarwin i služba Tarwins obsahují jednoduchý webový server. Toto rozhraní umožňuje sledovat činnost přenosového modulu a spuštět přenos dat na dálku pomocí běžného internetového prohlížeče. Počítač, na kterým běží prohlížeč a počítač s běžícím modulem musí být navzájem propojeny sítí TCP/IP. Rozhraní se konfiguruje buď pomocí konfiguračního nástroje (viz kapitola 1.2) nebo přímo v souboru tarwin.ini (viz kapitola 1.3). Současná verze programu podporuje použití kaskádních stylů (CSS) a možnost vložit uživatelské záhlaví a zápatí na webové stránky. To umožňuje graficky začlenit tento modul do informačního systému zákazníka.

Příklad:

Program Tarwin je spuštěn na počítači s IP adresou 192.168.1.1 a síťové rozhraní je nainstalováno na portu 1112 (standardně). Na jiném počítači si otevřete internetový prohlížeč a jako adresu zadejte http://192.168.1.1:1112/. V případě, že je vyžadována autorizace při vstupu, prohlížeč zobrazí výzvu pro zadání uživatelského jména a hesla. Po ověření hesla by se otevře výchozí stránka modulu obsahující tabulku definovaných zařízení. Obsah stránky se automaticky po 10 sekundách obnovuje.

V prvním sloupci tabulky jsou zobrazeny ikony indikující stav zařízení. Zelená šipka indikuje právě probíhající přenos dat, červený vykřičník značí, že při posledním stahování dat došlo k chybě. V posledním sloupci je několik odkazů na další stránky:

Kliknutím na odkaz "Přenést vše" pod tabulkou zahájíte přenos nových dat ze všech zařízení.