Program Tarwin

Uživatelské rozhraní


Program Tarwin obsahuje jednoduché uživatelské rozhraní, které umožňuje sledování stavu a řízení přenosu. Následující text se netýká služby systému Tarwins.

Ikona programu

Spuštění program je indikováno modrým sluchátkem vpravo dole u hodin. Probíhá-li právě komunikace s nějakým zařízením, je u sluchátka zobrazena malá zelená šipka. V případě, že došlo k chybě, obshuje ikona malý červený vykřičník. Na operačních systémech Windows ME, XP a 2000 se při chybě zobrazuje nad ikonou také bublinová nápověda; tuto funkci je možné zakázat v konfiguračním souboru.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu programu se otevře základní nabídka funkcí:

Ovládací panel programu

Základní okno programu obsahuje několik záložek. První se jmenuje "Stav" a obsahuje tabulku všech definovaných zařízení a jejich aktuální stav. Další záložky se jmenují stejně jako zařízení a je v nich zobrazen podrobný protokol o právě probíhajícím nebo posledním přenosu dat.

V tabulce zařízení jsou důležité ikony u jednotlivých řádků. Zelená šipka indikuje, že s tímto zařízením se právě komunikuje, červený vykřičník znamená, že při posledním přenosu došlo k chybě. (obr)

Okno také obsahuje několik ovládacích tlačítek: