Program Tarwin

Řešení problémů s přenosy z bufferu Tarflex


V okně Konfigurace zařízení klikněte na záložku Zařízení, v tabulce označte myší řádek zařízení, které chcete otestovat (dev.a nebo dev.b atd.) a stiskněte tlačítko Test. Otevře se dialogové okno "Test zařízení", do kterého se postupně vypisují hlášení o probíhajícím testu. Na základě hlášení vyberte z následující tabulky:

Port COM... nejde otevřít!

Příčina: Operační systém odmítl programu povolit přístup na port, protože tento port neexistuje, je používán jinou aplikací (např. myš nebo modem) nebo je zakázán v uživatelském profilu nebo v BIOSu počítače.

Řešení: Ukončete aplikaci, která požadovaný sériový port používá nebo zkuste použít jiný sériový port. V případě, kdy není volný žádný sériový port a na PC je k dispozici rozhraní USB, lze použít převodník USB<-->COM (připojením do USB se vytvoří další COM, přes který je také možno komunikovat).

Buffer nekomunikuje!

Příčina: Nedaří se navázat komunikaci s bufferem. Buďto je kabel od bufferu odpojen od PC, buffer je připojen do jiného portu, než je nastaveno, nebo je poškozený kabel. Ve vyjímečných případech může být příčinou poškozený sériový port bufferu Tarflex či počítače (např. po bouřce). Toto hlášení se vypíše také v případě, že buffer Tarflex je celkově mimo provoz (je bez napájení případně má poruchu).

Řešení: Na předním panelu bufferu Tarflex musí svítit zelená kontrolka (žlutá může blikat). Zkontrolujte, zda je buffer Tarflex propojen s PC, zda je připojen do požadovaného portu. Překontrolujte kabel mezi PC a bufferem, zda není přerušen. Odšroubujte krytky konektorů a zkontrolujte, zda nedošlo k přetržení přívodních drátů ke konektoru. Nejlepší je kabel "prozvonit" (piny 2-2, 3-3 a 5-5). Pokud je i zde vše v pořádku, musí se přistoupit k ověření celé přenosové trasy. To se provede pomocí programu Hyperterminál, který je součástí instalačního balíku Windows (tlačítko Start > Programy > Příslušenství > Komunikace > Hyperterminál) nebo podobného programu, který umí posílat a přijímat znaky po sériovém portu.

 1. Spusťte program Hyperterminál, zvolte přímé připojení na port COM1 (resp. COM2 nebo jiný, na který je připojen buffer Tarflex). V parametrech spojení nastavte rychlost na 9600Bd, 8bitů, bez parity, HW řízení přenosu žádné.

 2. Na spodní straně přístroje Tarflex je papírová přelepka s nápisem "Přepínání způsobu komunikace". Pod touto přelepkou jsou dva miniaturní DIP přepínače. Tyto přepínače přepněte do polohy "ON".

 3. Po stisku jakékoliv klávesy v programu Hyperterminál by měl buffer pípnout a znak vrátit do PC (zobrazí se na monitoru). Zde je několik možností:

  1. Hyperterminál napíše, že port nelze použít = port je buďto obsazený nebo neexistuje.
  2. Buffer při stisku klávesy pípne, ale nic se nezobrazí = chyba na trase ve směru buffer->PC (pin č.2)
  3. Buffer nereaguje, nic se nezobrazuje = chyba na trase ve směru PC->buffer (pin č.3)

  V případě b) nebo c) je možné zjistit chybné místo následujícím postupem: odpojte kabel od přístroje Tarflex a přímo v konektoru odpojeného kabelu zkratujte piny 2 a 3 (číslo bývá vylisováno přímo u jednotlivých pinů). Po stisku kláves by měl hyperterminál zobrazovat stisknuté klávesy. Pokud tomu tak je, je vadný buffer Tarflex. Pokud se nic neopisuje, je vadný spojovací kabel nebo port počítače. Zde je ještě možnost odpojit kabel od PC a přímo na konektoru PC zkratovat piny 2 a 3.

 4. Pokud ani v tomto případě hyperterminál neopisuje stisknuté klávesy, je vadný port PC. Vadný kabel je možné nahradit jakýmkoliv přímým (tedy ne kříženým!) prodlužovacím kabelem, např. od telefonního modemu. Využívané signály jsou RXD, TXD a GND (piny 2,3 a 5).

 5. Nezapomeňte vrátit DIP přepínače na přístroji Tarflex do původní polohy!