Program Tarwin

Požadavky na vybavení počítače


Program Tarwin vyžaduje pro nastavení a provoz minimálně: