Program Tarwin

Doporučené postupy


V této kapitole jsou uvedeny pracovní postupy v nejběžnějších případech.

Instalace - příklad 1

Program Tarwin se používá jako součást programu Tardat, který je nainstalován v adresáři C:\tardat. K pobočkové ústředně zákazníka je připojen buffer Tarflex, který je připojen k sériovému rozhraní COM 1 počítače. Ke stejnému počítači je připojen také hardwarový klíč programu Tardat. Ústředna vysílá tarifní data rychlostí 9600 Bd. Přenosový modul se bude spouštět ze složky "Po spuštění".

 1. Spusťte program Tardat a z hlavní nabídky vyberte z menu Konfigurace položku Zařízení.

 2. Záložka Zařízení obsahuje tabulku se seznamem definovaných zařízení. Jestliže byl program Tardat nainstalován do prázdného adresáře (tj. čistá instalace), bude tabulka prázdná. Stiskněte tlačítko Přidat a otevře se průvodce pro zadání vlastností nového zařízení.

 3. Zvolte typ zařízení (TARFLEX na sériovém portu) a stiskněte tlačítko Pokračovat.

 4. Na další straně se nastavují vlastnosti zařízení, které se liší podle typu. V tomto případě se volí komunikační port (COM 1) a komunikační rychlost na vstupu bufferu (9600). Stiskněte tlačítko Pokračovat.

 5. Na poslední straně se nastavují vlastnosti společné pro všechny typy zařízení. Hodnoty nechte tak, jak je program přednastavil a uložte konfiguraci tlačítkem Uložit. Tím se vrátíte do tabulky zařízení.

 6. Označte řádek dev.a v tabulce a stiskněte tlačítko Test. Program se pokusí navázat komunikaci s bufferem Tarflex a přečte jeho konfiguraci. Zároveň se v okně vypisuje podrobný protokol. Je-li vše v pořádku, program by měl vypsat následující text:

  Žádost o zahájení komunikace
  Žádost o přidělení portu COM1 s rychlostí 9600Bd
  Port COM1 úspěšně otevřen
  Příjem konfigurace bufferu
  Připojen TARFLEX výr.č. 1016 s kapacitou paměti 1048512 B
  Zaplnění paměti :0 B, tj. 0 %
  Žádost o uzavření portu COM1
  Port COM1 úspěšně uzavřen
  

  V případě, že buffer Tarflex není správně připojen k počítači nebo jste zvolili špatný komunikační port, program vypíše následující text. Zkontrolujte buffer, jeho připojení k počítači a konfiguraci zařízení a test opakujte.

  Žádost o zahájení komunikace
  Žádost o přidělení portu COM1 s rychlostí 9600Bd
  Port COM1 úspěšně otevřen
  Příjem konfigurace bufferu
  Buffer nekomunikuje
  Chyba během komunikace
  Žádost o uzavření portu COM1
  Port COM1 úspěšně uzavřen
  

  Pokud zvolený port neexistuje nebo je obsazen jinou aplikací, objeví se v protokolu následující text:

  Žádost o zahájení komunikace
  Žádost o přidělení portu COM4 s rychlostí 9600Bd
  Port COM4 nejde otevřít !
  Chyba na komunikačním rozhraní
  Žádost o uzavření portu COM4
  Port COM4 úspěšně uzavřen
  

 7. V okně konfigurace zařízení přejděte na záložku Spouštění modulů. Zatrhněte volbu Ze složky "Po spuštění". Tím zajistíte, že při příštím spuštění počítače bude automaticky nastartován také přenos dat z bufferu.

Instalace - Příklad 2

Stejný případ jako v příkladu 1, ale přenosový modul se spouští jako služba systému.

Stejný postup jako v příkladu 1, body 1 až 6.

 1. V okně Konfigurace zařízení přejděte na záložku Spouštění modulů. Zatrhněte volbu Jako službu systému. Tím zajistíte, že při příštím spuštění počítače bude automaticky nastartována také služba pro přenos dat.

Instalace - Příklad 3

Program Tarwin se používá jako součást programu Tardat, který je nainstalován v adresáři C:\tardat. Buffer Tarflex je připojen na sériové rozhraní jiného počítače než na kterém je nainstalován program Tardat a jeho hardwarový klíč. Oba počítače jsou propojeny počítačovou sítí a funguje mezi nimi protokol TCP/IP a sdílení souborů. Počítač, ke kterému je připojen buffer Tarflex má v počítačové síti IP adresu 192.168.1.9.

Stejný postup jako v příkladu 1, body 1 až 6.

 1. V okně Konfigurace zařízení přejděte na záložku Spouštění přenosů. Volba Při spuštění Tardatu... by měla být zatržená.

 2. V tabulce označte řádek 127.0.0.1 a v editačním poli změňte IP adresu počítače na 192.168.1.9 a stiskněte tlačítko Nahradit. Tím programu zadáte, že při spuštění programu Tardat se odešle přenosovému modulu na adrese 192.168.1.9 požadavek na přenos dat mimo časový plán.

 3. Povolte sdílení složky C:\Tardat do sítě, oprávnění nastavte na Plné řízení.

 4. Přejděte k počítači, ke kterému je připojen buffer Tarflex, vyhledejte nasdílenou složku v síti a spusťte program TarKonfig.

 5. Přejděte na záložku Spouštění modulů. Zatrhněte volbu Ze složky "Po spuštění" nebo volbu Jako službu systému. Tím zajistíte, že při příštím spuštění počítače bude automaticky nastartován také přenos dat z bufferu.

Instalace - Příklad 4

Program Tarwin se používá samostatně pro příjem dat z bufferu Tarflex, který je připojen na sériové rozhraní počítače. Přijatá data se budou ukládat do souboru C:\data\data.txt.

 1. Vložte do mechanicky instalační CD. Automaticky se spustí úvodní program, ve kterém zvolte v levém sloupci sekci "Tarflex", v seznamu vyberte položku "Nainstalovat program Tarwin" a stiskněte tlačítko "Provést".
 2. Postupujte podle instrukcí v instalátoru.
 3. V cílovém adresáři spusťte program Tarkonfig.
 4. Přidejte nové zařízení a nainstalujte přenosový modul podle postupu v příkladu 1 (jestliže se má program spouštět ze složky "Po spuštění") nebo příkladu 2 (jestliže chcete spouštět přenos jako službu systému). Na poslední straně průvodce, v bodě 5, změňte jméno cílového souboru na C:\data\data.txt.

Aktualizace programu Tarwin

Používáte-li program Tarwin jako součást programu Tardat, aktualizují se přenosové moduly zároveň s aktualizací programu Tardat. V případě, že používáte program Tarwin samostatně, doporučujeme následující postup:

 1. Ukončete činnost programu Tarwin nebo služby Tarwins.
 2. Proveďte zálohu obsahu adresáře programu Tarwin.
 3. Spusťte instalační balíček programu Tarwin
 4. Spusťte program Tarwin nebo službu Tarwins a zkontrolute, že přenos běží bez problémů.

Odinstalování programu Tarwin

Pokud používáte program Tarwin samostatně:

 1. Ukončete činnost programu Tarwin nebo služby Tarwins.
 2. Odstraňte ze složky "Po spuštění" zástupce programu Tarwin nebo spusťte program Tarwins s parametrem /UNINSTALL pro odinstalování služby systému.
 3. Proveďte zálohu souborů s přijatými daty, pokud se ukládají do adresáře programu Tarwin.
 4. Smažte adresář programu Tarwin.