Program Tarflex

Spuštění programu a připojení bufferu


Program lze nejjednodušším způsobem spustit z nabídky Start --> Programy --> Tarflex --> položka Tarflex. Po spuštění se zobrazí úvodní dialog, ve kterém program požaduje zadání IP adresy bufferu, který se bude nastavovat a ovládat.

Obrázek 3.1: Úvodní dialog programu Tarflex

Postup 1: Připojení na základě IP adresy

Buffer je připojen do počítačové sítě, má v sobě nastavené správné parametry sítě (IP adresu, síťovou masku a adresu brány) a je z počítače dostupný protokolem TCP/IP. V tomto případě je možné nakonfigurovat buffer kdekoliv na síti, do programu se bude zadávat jeho IP adresa.

  1. Spusťte program Tarflex.

  2. V úvodním dialogu vepište IP adresu bufferu, který chcete nastavit.

  3. Stiskněte tlačítko Připojit. Program naváže komunikaci s bufferem a přečte jeho nastavení. Pokud proběhlo vše v pořádku, program se přepne do hlavní nabídky funkcí. V případě, že se nepodařilo nastavení přečíst, program vypíše hlášení "Buffer nekomunikuje".

Obrázek 3.2: Připojení bufferu na základě síťové adresy

Postup 2: Připojení na základě MAC adresy

Buffer je připojen do stejné ethernetové sítě jako počítač. V takovém případě není nutné znát předem jeho síťovou adresu nebo buffer není pod stávající adresou dostupný). Buffer se bude v programu připojovat na základě hardwarové (MAC) adresy. Tato adresa je uvedena na štítku na spodku přístroje.

  1. Spusťte program Tarflex.

  2. V úvodním dialogu stiskněte tlačítko Vyhledat. Program zjistí, které buffery jsou dostupné a zobrazí seznam jejich hardwarových adres.

  3. V tabulce označte adresu odpovídající bufferu, který chcete nastavit.

  4. Stiskněte tlačítko Připojit. Program naváže komunikaci s bufferem a přečte jeho nastavení. Pokud proběhlo vše v pořádku, program se přepne do hlavní nabídky funkcí. V případě, že buffer má naprogramovanou IP adresu, která není v síti platná, program zobrazí hlášení a zeptá se uživatele, zda chce nejprve nastavit síťové parametry bufferu. Aby bylo možné buffer naprogramovat, musí mít nejprve správnou síťovou adresu.

Obrázek 3.3: Připojení bufferu na základě hardwarové adresy