Program Tarflex

Servisní menu


V servisním menu programu Tarflex se nacházejí speciální funkce pro prvotní nastavení a testování bufferu. POZOR! Některé funkce v servisním menu přepisují obsah celé paměti bufferu. Můžete tím přepsat obsah celé paměti bufferu bez možnosti jejich obnovení. Nabídka servisních funkcí se otevírá stiskem kláves Ctrl+Shift+S v hlavní nabídce a stiskem tlačítka Otevřít servisní menu.

Nastavit výchozí konfiguraci X-Portu

Nastavuje výchozí konfiguraci síťového rozhraní bufferu. Nemění síťové parametry (IP adresu, masku sítě a bránu), ale změní nastavení elektronické pošty a parametrů potřebných pro komunikaci mezi procesorem a síťovým rozhraním v bufferu.

Test paměti bufferu

Prověří funkčnost vnitřní paměti bufferu. Pozor - při testu se přepíše celý obsah vnitřní paměti zkušebními daty!

Test datového okruhu

Prověří činnost sériového rozhraní bufferu - vysílání a příjem dat. Na sériový port bufferu je nutné připojit testovací propojku. Pozor - při testu se do vnitřní paměti ukládají zkušební data.

Test řídících signálů

Prověří činnost řídících signálů na sériovém rozhraní bufferu. Na sériový port bufferu je nutné připojit testovací propojku.

Nastavit výchozí konfiguraci bufferu

Nastaví konfigurační tabulky bufferu na výchozí hodnoty, nemění nastavení síťových parametrů. Pozor - vymaže z paměti přijatá data.

Zapsat výrobní číslo

Tato funkce je určena jen k nastavení bufferu při výrobě. Nepoužívejte ji!!!

Uložit výsledky testů do souboru

Uloží výsledky předchozích testů do souboru v podadresáři sešit. Soubor je pojmenován podle výrobního čísla bufferu.

Vyslat data na vstupní port bufferu přes síť

Umožňuje vyslat data ze zadaného souboru přes sériový port bufferu do připojeného zařízení.

Vyslat data do bufferu přes sériový port

Funkce odešle data ze zadaného souboru na vybraný sériový port počítače. Funkci lze použít k ověření, že buffer správně přijímá a ukládá data.

Vyslat data do bufferu přes sériový port

Funkce odešle data ze zadaného souboru na vybraný sériový port počítače. Funkci lze použít k ověření, že buffer správně přijímá a ukládá data.