Program Tarflex

Další funkce


V hlavním menu programu Tarflex jsou kromě tlačítek pro nastavení parametrů bufferu ještě další funkce, které jsou určeny pro otestování zapojení a konfigurace po uvedení přístroje do provozu.

Obnovení dat v paměti bufferu

Tato funkce umožňuje obnovit celý obsah vnitřní paměti bufferu, takže při dalším přenosu se přečte celý obsah vnitřní paměti, včetně dat, která již byla přenesena. Funkce se používá v případě, kdy při havárii počítače došlo ke ztrátě dat - uživatel pak může znovu přečíst poslední 1 megabyte dat (což při průměrné délce záznamu 100 bytů představuje přibližně 10.000 záznamů).

Postup:

  1. V hlavní nabídce funkcí programu Tarflex stiskněte tlačíko Obnovit data v paměti bufferu.

  2. Potvrďte akci tlačítkem Ano.

Přenos data z bufferu

Pomocí této funkce můžete přenést data z paměti bufferu a uložit je do souboru na disk počítače.

Postup:

  1. V hlavní nabídce funkcí programu Tarflex stiskněte tlačíko Stáhnout data z bufferu.

  2. Zadejte jméno cílového souboru. Potvrďte tlačítkem Uložit.