Program Tarflex

Nastavení ostatních parametrů bufferu


V následujícím kroku se provede konfigurace dalších parametrů bufferu, zejména nastavení vstupního portu bufferu. Pro správný příjem dat je nutné, aby parametry vstupního portu (rychlost a způsob řízení) odpovídaly parametrům připojeného zařízení (pobočkové ústředny, měřícího přístroje apod.). V případě pochybností se podívejte do jeho dokumentace.

Postup

  1. V hlavní nabídce funkcí programu Tarflex stiskněte tlačíko Změnit konfiguraci bufferu. Program přečte aktuální nastavení bufferu a zobrazí konfigurační okno, ve kterém jsou vyplněny aktuální hodnoty parametrů. Přehled všech parametrů je uveden dále.

    Obrázek 3.5: Dialog pro změnu parametrů bufferu Tarflex-E

  2. Nastavte požadované hodnoty parametrů a stiskněte tlačíko Další.

  3. Na druhé stránce lze změnit nastavení parametry pro odesílání elektronické pošty. Bližší popis jednotlivých parametrů je uveden dále.

    Obrázek 3.6: Dialog pro změnu parametrů elektronické pošty

  4. Nastavte požadované hodnoty parametrů a stiskněte tlačítko Uložit. Program uloží změny do bufferu a vrátí se do hlavní nabídky funkcí.

Přehled parametrů bufferu Tarflex-E