Konfigurace uživatelů

Postup při přihlašování do programu Tardat


Přihlašovací dialog programu Tardat

  1. Není-li v konfigurační tabulce definován žádný uživatel, program vypíše chybové hlášení a skončí. V takovém případě je nutné program přeinstalovat, instalační program automaticky vytvoří prvního uživatele, tzv. správce.

  2. Je-li v Tardatu definováno více uživatelů a identifikace uživatele není zadána parametrem v příkazovém řádku, zobrazí se seznam uživatelů, uživatel klikne na položku s jeho přihlašovacím jménem a stiskne tlačítko Pokračovat.

  3. V případě, že uživatel má v konfiguraci nastavené neprázdné heslo, požádá program o jeho zadání. Při zadání špatného hesla 3x po sobě se program Tardat ukončí. Také přihlašovací heslo lze předat v příkazové řádce.

  4. V případě ztráty hesla je možné použít pro vstup do programu speciální nadheslo, kontaktujte prosím výrobce programu.

Příkazová řádka

Uživatelské jméno a heslo se přes příkazovou řádku předává následujícím způsobem:

tardat [jméno[:heslo]]
kde jméno je uživatelské jméno nebo identifikační písmeno případně dvojice písmen, a heslo je jeho přihlašovací heslo. Pokud některý z parametrů obsahuje mezeru, musí být celý parametr uzavřen do úvozovek.

Příklady:

tardat a
tardat a:mojeheslo
tardat Novák:mojeheslo
tardat "P. Novák:moje heslo"