Program Tardat

Zpracování souboru 'chybne.txt'


Pokud je v konfiguraci ústředny chybně nastaven formát tarifního řádku (tj. výrobce a typ ústředny), modul zpracování tarifním datům nerozumí a ukládá je do zvláštního souboru. Pro první ústřednu je to soubor pachybne.txt v podadresáři PBX.A, pro druhou ústřednu je to soubor pbchybne.txt v podadresáři PBX.B atd.

Otevřete konfiguraci ústředny, stiskněte tlačítko Změna formátu, vyberte výrobce ústředny a její typ. U některých typů se ještě dále rozlišují formáty podle verze firmware apod. Nové nastavení uložte, v nabídce Nástroje vyberte položku Zpětné zpracování a v podnabídce klikněte na ... souboru "chybné.txt". V průvodci...