Program Tardat

Zpětné zpracování


Po změně nastavení tarifikace je nutné přepočítat hovory v tabulce, tak aby cena hovorů odpovídala novému nastavení. K tomu slouží funkce "zpětné zpracování". Funkce pracuje se záznamy již uloženými v databázi, znovu provede jejich ocenění podle aktuálních konfiguračních a tarifních tabulek a výsledné záznamy opět uloží do databáze. Přepracovat lze kompletní obsah databáze nebo pouze hovory za vybrané období.