Program Tardat

Import dat ze souboru CSV


Pomocí tohoto nástroje může uživatel vložit do databáze programu elektronický výpis od provozovatele. Tarifní data musí být uložena v textovém souboru v jednom z podporovaných formátů. Záznamy se do databáze vloží jako běžné hovory, neprovádí se dohledávání odpovídajících záznamů v tarifních datech získaných z pobočkové ústředny, taková funkce by byla velice složitá.

Ze vstupního souboru se převádí datum a čas zahájení hovoru, délka trvání, volané číslo, cena hovoru. U některých formátů lze také použít telefonní číslo volajícího, které se obvykle převádí na číslo pobočky.

Zpracování vstupního souboru

  1. Spusťte program Tardat, otevřete nabídku Nástroje a vyberte volbu Import dat ze souboru CSV.

  2. V dialogu stiskněte tlačítko Vyhledat a ve standardním dialogu vyhledejte soubor s elektronickým výpisem od provozovatele. Soubor označte a dialog potvrďte tlačítkem Otevřít.

  3. Ve výběrovém poli vyberte formát souboru (rozlišeno podle názvu provozovatele).

  4. Je-li v konfiguraci programu nastaveno více pobočkových ústředen, zkontrolujte, že ve výběrovém poli je označena ústředna, ke které mají být data přiřazena. U některých formátů je nutné zadat také číslo pobočky, ke které budou hovory přiřazeny.

  5. Tlačítkem Provést zahájíte zpracování dat. Po dokončení procesu program informuje o počtu nalezených hovorů. Řádky, které neodpovídají nastavenému formátu se uloží s příslušným chybovým hlášením do souboru, který má stejné jméno jako vstupní souboru, ale přípona má .err.

Nastavení formátu

Nastavení formátu pro import ze souboru CSV je zcela nezávislé na aktuálním nastavení formátu tarifního řádku pro modul zpracování. Konfigurační tabulky jsou společné pro všechny ústředny. Pro nastavení formátu můžete použít dialog Pro odborníky v dialogu pro konfiguraci ústředny, záložka Import hovorů.

Tato záložka je dále rozdělena na tři sekce, každá z nich slouží pro nastavení jedné konfigurační tabulky. První tabulka, Formáty záznamů, slouží k definici formátů řádků v souborech CSV. Každý záznam v tabulce obsahuje několik parametrů:

Na druhé záložce lze nastavit překladovou tabulku, která převádí identifikaci volajícího, obvykle telefonním číslem, na číslo pobočky. Chcete-li používat tuto tabulku, je nutné nastavit způsob určení volajícího na tabulkou. Konfigurační tabulka obsahuje dva parametry: maska telefonního čísla, která se skládá z číslic a dalších znaků povolených v telefonním čísle (0123456789ABCD#*). Řídícími znaky jsou: Čárka oddělující dva výrazy s významem NEBO, otazník nahrazuje libovolný znak a znaky uzavřené v hranaté závorce nahrazují jeden ze znaků uvedených v závorce. Druhým parametrem je výsledné číslo pobočky. Tabulka se prochází bez ohledu na pořadí, hledá se vždy největší shoda. Pravidla jsou podobná jako u tabulky přístupových kódů.

Na třetí záložce se nastavuje překladová tabulka, která přiřazuje k hovoru číslo linky. Má stejný formát jako předchozí tabulka. Obvykle obsahuje jediný řádek s maskou "?", což znamená, že všechny hovory budou přiřazeny k jedné odchozí lince (hovory z jednotlivých mobilů se rozlišují pomocí pobočky).